Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als een verzekerde per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

U, en afhankelijk van de gekozen gezinssituatie, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook aansprakelijkheid voor (huis)dieren en huispersoneel is verzekerd.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

Als de ander ook schuld heeft, is er geen dekking. De vergoeding is maximaal € 25.000 per gebeurtenis.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die een verzekerde veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot € 25.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u deze laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken en waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland en waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van andere verzekerden.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Beperkt verzekerd. Lees de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.
icon_auto

Schade door auto

Schade veroorzaakt door een auto is niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Schade door een verzekerde die sport of speelt is verzekerd tot € 25.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Dit geldt niet voor schade van een medespeler of medesporter.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).
icon_let-op

Let op

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.
icon_speciaal

Extra: jachtrisico meeverzekeren

Het jachtrisico is niet standaard op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering gedekt. U kunt uw verzekering uitbreiden met een dekking voor het jachtrisico. Overleg hierover met uw verzekeringsadviseur.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering. Als u voor een vrijwillig eigen risico kiest, krijgt u korting op de premie.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 100. Heeft u kinderen? Dan kunt u ook kiezen voor een eigen risico van € 175 voor schade veroorzaakt door kinderen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U mag de verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit kan niet met terugwerkende kracht.