Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt letsel- of zaakschade van een inzittende van uw auto door een verkeersongeval. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt letsel- of zaakschade van inzittenden. Ook als deze in- of uitstappen of onderweg de auto repareren. En als u zelf schuldig bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. De uitkering bestaat uit de werkelijke schade, maar maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Materiële schade

Deze verzekering dekt schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan vergoeden wij de werkelijke schade hierdoor aan de erfgenamen tot maximaal € 1.000.000.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke schade tot maximaal € 1.000.000. Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn tot maximaal € 500 verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade aan personen die niet op een normale zitplaats zitten. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een snelheidswedstrijd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.