Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt juridische hulp van ARAG bij een conflict met betrekking tot uw auto of als dit dreigt te ontstaan. Ook vergoedt ARAG kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

Voor wie is deze verzekering?                                                              De verzekering geldt voor uzelf, de eigenaar van de auto, de passagier van uw auto en de bestuurder van uw auto die hierin van de verzekeringnemer mag rijden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u met uw auto hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw auto.

Letselschade

Juridische hulp bij letselschade die u als bestuurder, passagier of eigenaar van uw auto of gekoppelde aanhanger op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten met de BOVAG, een FOCWA garagebedrijf of een erkende autodealer over de aankoop, verkoop of reparatie van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin u geen juridische hulp krijgt. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd van juridische hulp bij conflicten in verband met uw auto in alle landen die op de groene kaart staan en niet doorgestreept zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.