Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade door uw auto aan anderen of andermans auto of spullen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast wordt schade aan uw eigen auto door specifieke oorzaken vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u, uw auto en eventueel uw aanhanger na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto door een verzekerde oorzaak is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de leeftijd van de auto.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Er geldt een standaard eigen risico van € 150. Laat u uw schade herstellen bij een van de schadeherstelbedrijven uit ons netwerk? Dan heeft u geen eigen risico, behalve bij ruitvervanging.

Extra informatie

Bij ruitvervanging is het eigen risico € 75. Dit geldt alleen bij vervanging door een van de schadeherstelbedrijven uit ons netwerk. Anders is het eigen risico € 150

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Kosten van ruitreparatie en ruitvervanging zijn verzekerd. Bij reparatie via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk heeft u geen eigen risico bij ruitreparatie. Bij ruitvervanging is in dat geval het eigen risico € 75.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde van uw auto gelden eisen aan de beveiliging van uw auto.

Ook verzekerd

Ook schade door uw auto aan een ander motorrijtuig van uzelf is verzekerd. En schade aan de bekleding van uw auto door het vervoer van een gewonde.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet, bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. Op uw polis staat hoe hoog dit eigen risico is.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.