Autoverzekering WA + beperkt casco Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering WA+beperkt casco?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering WA+beperkt casco?

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade door uw auto aan anderen of andermans auto of spullen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast wordt schade aan uw eigen auto door specifieke oorzaken vergoed.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u, uw auto en eventueel uw aanhanger na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw auto, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto door een verzekerde oorzaak is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de leeftijd van de auto.
icon_reparatie

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Er geldt een standaard eigen risico van € 150. Laat u uw schade herstellen bij een van de schadeherstelbedrijven uit ons netwerk? Dan heeft u geen eigen risico, behalve bij ruitvervanging.

Extra informatie

Bij ruitvervanging is het eigen risico € 75. Dit geldt alleen bij vervanging door een van de schadeherstelbedrijven uit ons netwerk. Anders is het eigen risico € 150
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Kosten van ruitreparatie en ruitvervanging zijn verzekerd. Bij reparatie via een schadeherstelbedrijf uit ons netwerk heeft u geen eigen risico bij ruitreparatie. Bij ruitvervanging is in dat geval het eigen risico € 75.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Afhankelijk van de cataloguswaarde van uw auto gelden eisen aan de beveiliging van uw auto.
icon_reispech

Pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert.
icon_autoschade

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet, bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs.
icon_let-op

Let op

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.
icon_speciaal

Extra: ook verzekerd

Ook schade door uw auto aan een ander motorrijtuig van uzelf is verzekerd. En schade aan de bekleding van uw auto door het vervoer van een gewonde.
icon_eigen-risico

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico bij schade aan uw eigen auto. Op uw polis staat hoe hoog dit eigen risico is.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U mag de verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit kan niet met terugwerkende kracht.