Doorlopende annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een annuleringsverzekering?

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Het moet wel om een verzekerde oorzaak gaan.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar?

Deze verzekering dekt wereldwijd de annuleringskosten van een verzekerde.
icon_medisch

Gezondheid

Wij betalen annuleringskosten bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde, partner of zijn familielid. Of bijvoorbeeld als een verzekerde door complicaties bij een zwangerschap niet kan reizen.

Extra informatie

Er is ook dekking als een verzekerde, zijn partner of een inwonend kind een noodzakelijke operatie moet ondergaan.
icon_familie

Familie

Wij betalen annuleringskosten bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde, partner of zijn familielid. Er is ook dekking bij een echtscheiding of ontbinding van een notarieel samenlevingscontract.
icon_werk

Werk

Wij betalen annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan accepteert van minstens 16 uur per week voor minimaal een half jaar. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.
icon_wonen

Woning

Wij betalen annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvan de huur ingaat tijdens de reis of binnen 30 dagen hiervoor. Of als u ernstige schade hebt aan uw woning.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Hebt u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Het moet wel om een gedekte oorzaak gaan.
icon_ramp

Ramp in het buitenland

Annuleringskosten van een reis naar een gebied waarvoor het Minsterie van Buitenlandse Zaken geadviseerd heeft hier niet heen te reizen worden niet vergoed.

Extra informatie

Dit geldt niet als een verzekerde aantoont dat hij dit niet kon weten of al in het gebied was. De verzekerde moet dan wel zo snel mogelijk dit gebied verlaten.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij overlijden of ziekte van vrienden. Of als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.
icon_let-op

Let op

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.
icon_looptijd

Hoe lang?

De reis mag maximaal 60 dagen duren. Verlengen is mogelijk.
icon_maximum

Maximale vergoeding

Maximaal € 1.500 per persoon per reis. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en mag door u een jaar na de ingangsdatum zonder opgave van redenen worden beëindigd. Dat kan niet met terugwerkende kracht.