Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Het moet wel om een verzekerde oorzaak gaan.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij betalen annuleringskosten bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde, partner of zijn familielid. Of bijvoorbeeld als een verzekerde door complicaties bij een zwangerschap niet kan reizen.

Extra informatie

Er is ook dekking als een verzekerde, zijn partner of een inwonend kind een noodzakelijke operatie moet ondergaan.

Familie

Wij betalen annuleringskosten bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde, partner of zijn familielid. Er is ook dekking bij een echtscheiding of ontbinding van een notarieel samenlevingscontract.

Werk

Wij betalen annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan accepteert van minstens 16 uur per week voor minimaal een half jaar. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij betalen annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvan de huur ingaat tijdens de reis of binnen 30 dagen hiervoor. Of als u ernstige schade hebt aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Hebt u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Het moet wel om een gedekte oorzaak gaan.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij overlijden of ziekte van vrienden. Of als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp in het buitenland

Annuleringskosten van een reis naar een gebied waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd heeft hier niet heen te reizen worden niet vergoed.

Extra informatie

Dit geldt niet als een verzekerde aantoont dat hij dit niet kon weten of al in het gebied was. De verzekerde moet dan wel zo snel mogelijk dit gebied verlaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Maximale vergoeding

Maximaal € 1.500 per persoon per reis. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt wereldwijd de annuleringskosten van een verzekerde.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering na een jaar na de ingangsdatum op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.