Doorlopende reisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 60 dagen duren. Verlengen is mogelijk.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de doorlopende reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Extra informatie

U kunt de doorlopende reisverzekering ook afsluiten voor een kind van u dat uitwonend is voor een voltijdstudie.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal een geboekte overnachting.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.
icon_medisch

Keuze: medisch

Kiest u voor een dekking voor geneeskundige kosten? Dan worden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland vergoed aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen in het buitenland en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).
icon_schade-aan-spullen

Bagage

Verzekerd voor maximaal € 2.500 per reis. Er geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico. Bij sommige bagage geldt een lager verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld bij geld en geldswaardig papier. Dit is verzekerd tot maximaal € 500 per reis.
icon_bijzondere-sport

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Gaat u op wintersport? Dan geldt de dekking van de verzekering ook tijdens het beoefenen van een wintersport door een verzekerde. Hebt u geneeskundige kosten meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op uw zorgverzekering.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals een personenauto, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis. Diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Pech is een motorische, mechanische of elektronische storing.
icon_invalide

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de verzekeringskaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat.
icon_let-op

Let op

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.
icon_speciaal

Extra: zakenreis

Kiest u voor de aanvullende dekking voor zakenreis? Dan geldt de dekking van de verzekering ook tijdens een zakenreis van de verzekerde.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en mag door u een jaar na de ingangsdatum zonder opgave van redenen worden beëindigd. Dat kan niet met terugwerkende kracht.