Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 60 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

Kiest u voor een dekking voor geneeskundige kosten? Dan worden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland vergoed aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen in het buitenland en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Verzekerd voor maximaal € 2.500 per reis. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico. Bij sommige bagage geldt een lager verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld bij geld en geldswaardig papier. Dit is verzekerd tot maximaal € 500 per reis.

Extra informatie

Let op: er geldt een eigen risico per gebeurtenis van € 50,- bij schade aan of verlies van uw bagage.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Gaat u op wintersport? Dan geldt de dekking van de verzekering ook tijdens het beoefenen van een wintersport door een verzekerde. Hebt u geneeskundige kosten meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op uw zorgverzekering.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals een personenauto, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis. Diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Pech is een motorische, mechanische of elektronische storing.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de verzekeringskaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Reisadvies van de overheid

Wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd om niet naar uw bestemming te reizen? Dan zijn schade, een uitkering door een ongeval, kosten of pech niet verzekerd.

Extra informatie

Dit geldt niet als een verzekerde aantoont dat hij dit niet kon weten of al in dit gebied was. De verzekerde moet dan wel zo snel mogelijk dit gebied verlaten

Zakenreis

Kiest u voor de aanvullende dekking voor zakenreis? Dan geldt de dekking van de verzekering ook tijdens een zakenreis van de verzekerde.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat.

Extra informatie

 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico is € 50 per gebeurtenis bij schade aan of verlies van bagage en geld.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal een geboekte overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En doe zoveel mogelijk om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering na een jaar na de ingangsdatum op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.