Inboedelverzekering All Risk Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door een plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en uitstromend water.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels. Voor een aantal spullen gelden maximum bedragen.

Extra informatie

Uw kostbaarheden (zoals onder andere lijfsieraden, audiovisuele apparatuur en mobiele telefoons) zijn standaard meeverzekerd tot € 7.000 per groep. Het totaal verzekerd bedrag van deze vijf groepen is € 35.000. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.
icon_sieraden

Sieraden

Lijfsieraden zijn in uw huis standaard tot maximaal € 7.000 verzekerd. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is in uw huis standaard tot maximaal € 7.000 verzekerd. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.
icon_buiten-huis

Spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten uw huis is beperkt verzekerd. Als u kiest voor een buitenshuisdekking zijn sommige kostbaarheden ook buiten uw huis wereldwijd verzekerd. Zoals sieraden, een sportuitrusting en uw mobiele telefoon.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.
icon_vallen

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten in uw huis is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.
icon_let-op

Let op

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.
icon_speciaal

Extra keuze: buitenshuisdekking

Met de buitenshuisdekking kunt u sommige kostbaarheden ook buitenshuis verzekeren. U bent daardoor wereldwijd verzekerd tegen schade en diefstal.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

U heeft voor uw inboedel garantie tegen onderverzekering. Uw kostbaarheden, apparatuur, instrumenten en uitrustingen in uw huis vergoeden wij tot maximaal het bedrag dat op de polis staat.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

De allriskdekking heeft standaard een verplicht eigen risico van € 100. Voor schade door neerslag of uitstromend water geldt een verplicht eigen risico van € 225. In de grote steden geldt een eigen risico bij diefstal van € 225. Dit risico vervalt bij inbraakpreventie.

Extra informatie

Er kunnen meerdere verplichte eigen risico's gelden, maar er wordt bij een schadegebeurtenis nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U mag de verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit kan niet met terugwerkende kracht.