Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan door een gedekte gebeurtenis? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij betalen annuleringskosten bij overlijden, een ernstig ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde, partner of zijn familielid. Of bijvoorbeeld als een verzekerde door complicaties bij een zwangerschap niet kan reizen.

Familie

Wij vergoeden annuleringskosten bij overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van een verzekerde, partner of zijn familielid. Er is ook dekking bij een echtscheiding of ontbinding van een notarieel samenlevingscontract.

Werk

Wij vergoeden annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan accepteert van minstens 16 uur per week voor minimaal een half jaar. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij vergoeden annuleringskosten als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvan de huur ingaat tijdens de reis of binnen 30 dagen hiervoor. Of als u ernstige schade hebt aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Hebt u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Het moet wel om een gedekte oorzaak gaan.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp op de reisbestemming

Annuleringskosten van een reis naar een gebied waarvoor het Minsterie van Buitenlandse Zaken geadviseerd heeft hier niet heen te reizen worden niet vergoed.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Maximale vergoeding

Kunt u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoeden wij de annuleringskosten die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal de verzekerde reissom.

Direct Alarmcentrale bellen

Bel bij een overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongeval of een ziekenhuisopname altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Voor deze verzekering geldt werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En doe zoveel mogelijk om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie over de reissom. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en stopt automatisch op de einddatum van uw reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis.