Kortlopende reisverzekering standaard Wat is wel en niet gedekt door deze kortlopende reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een kortlopende reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.
icon_voor-wie

Voor wie?

U kunt de kortlopende reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen. Of voor andere reisgenoten met wie u op reis gaat.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

De dekking geldt in Europa.

Extra informatie

Onder Europa verstaan wij ook Rusland tot de oostgrens van de Oeral, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en de eilanden van Spanje en Portugal.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.
icon_medisch

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).
icon_schade-aan-spullen

Bagage

Verzekerd voor maximaal € 1.400 per verzekerde per reis. Bij sommige bagage geldt een lager verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld bij (zonne)brillen. Deze zijn verzekerd tot maximaal € 175 per reis.
icon_bijzondere-sport

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport of duiken? En staat op de polis dat u dekking voor wintersport of onderwatersport hebt? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk in het buitenland, aanvullend op uw zorgverzekering.

Extra informatie

Ook schade aan uw winter- of onderwatersportuitrusting na diefstal of beschadiging van deze uitrusting is verzekerd.
icon_reispech

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals personenauto, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis. Vervangend vervoer na diefstal van uw vervoermiddel is ook verzekerd.
icon_invalide

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.
icon_annulering

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Kortlopende annuleringsverzekering.’
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat.
icon_let-op

Let op

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.
icon_speciaal

Extra: medisch

We vergoeden ook het eigen risico op uw zorgverzekering als gevolg van van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.