Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

We vergoeden ook het eigen risico op uw zorgverzekering als gevolg van van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland.

Bagage

Verzekerd voor maximaal  1.400 per verzekerde per reis. Bij sommige bagage geldt een lager verzekerd bedrag. Dit staat vermeld op uw polis. Bijvoorbeeld bij (zonne)brillen. Deze zijn verzekerd tot maximaal  175 per reis. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport of duiken? En staat op de polis dat u dekking voor wintersport of onderwatersport hebt? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk in het buitenland, aanvullend op uw zorgverzekering.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals personenauto, motor of boot, bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis. Vervangend vervoer na diefstal van uw vervoermiddel is ook verzekerd.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als u bijvoorbeeld een reis moet afbreken, krijgt u een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Medisch

We vergoeden ook het eigen risico op uw zorgverzekering als gevolg van van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling in het buitenland.

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvan. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen.

Reisadvies van de overheid

Wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd om niet naar uw bestemming te reizen (kleurcode oranje of rood)? Dan is schade, een uitkering door een ongeval, kosten of pech niet verzekerd.

Fraude, opzet en molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest.

Onzorgvuldigheid

U bent alleen verzekerd als u voorzichtig met uw spullen omgaat. In een auto moet bijvoorbeeld bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplak) zijn opgeborgen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico is  50 per gebeurtenis bij schade aan, diefstal of verlies van bagage.

Direct Alarmcentrale bellen

Bel bij een ernstige ziekte, ongeval, operatie of ziekenhuisopname altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

De dekking geldt in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij een ernstige ziekte, ongeval, operatie of ziekenhuisopname altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En doe zoveel mogelijk om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie.