Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden van een verzekerde een eenmalig bedrag uit. Dit verzekerd bedrag keren wij uit aan de begunstigde die u hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan keren wij het verzekerd bedrag uit aan uw hypotheekverstrekker.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. Wij keren het verzekerd bedrag in één keer uit.

Voorlopige dekking

Er is standaard voorlopige dekking als een verzekerde overlijdt voor de aangevraagde ingangsdatum.

Extra informatie

De voorlopige dekking bedraagt maximaal € 500.000 en duurt maximaal 3 maanden. Zolang wij uw aanvraag nog niet geaccepteerd hebben is alleen het overlijden als gevolg van een ongeval verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering niet of minder uitkeert. Bijvoorbeeld bij fraude. Of als een verzekerde informatie verzwijgt over de gezondheid of roken.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van een verzekerde meeverzekeren.

Extra informatie

Wordt een verzekerde arbeidsongeschikt? Dan blijft u premie voor de verzekering betalen. U kunt de verzekering dan wel eenvoudig opzeggen als dat nodig is.

Waar moet ik op letten?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij de verzekerde een aantal vragen over zijn gezondheid. Deze vragen moet de verzekerde eerlijk beantwoorden. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat de verzekerde invult op de gezondheidsverklaring. Ook bij een verzekerd bedrag vanaf EUR 500.000 is een keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt na het overlijden van een verzekerde (dan krijgt de begunstigde een uitkering). Of op de einddatum (dan krijgt de begunstigde geen uitkering).

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als de verzekering niet bij uw hypotheek hoort, dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering.