Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een conflict door een onvoorziene gebeurtenis. Ook zijn andere kosten gedekt. Bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Uw familieleden die op uw adres wonen, kunt u meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u verzekerd wilt zijn.

Keuze: verkeer

Met het onderdeel Verkeer bent u verzekerd van juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen door iemand anders. Bijvoorbeeld persoonlijk letsel in het verkeer, op straat of zelfs een skipiste. Maar ook bij schade aan uw auto.

Letsel

Afhankelijk van de gekozen dekking is juridische hulp verzekerd als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding (zie bij kopje ‘Verkeer’) of door een medische fout (zie bij kopje ‘Medisch en Familie).

Keuze: wonen

Met het onderdeel Consument en Wonen bent u verzekerd van juridische hulp bij bijvoorbeeld een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Heeft u een vakantiewoning in het buitenland? En wilt u hiervoor juridische hulp bij eventuele conflicten krijgen? Kies dan ook de keuzedekking Fiscaal en Vermogen.

Keuze: werk en inkomen

Met het onderdeel Werk en Inkomen bent u verzekerd van juridische hulp bij een conflict met uw (ex)werkgever of uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Met de module Consument en Wonen bent u verzekerd van juridische hulp bij bijvoorbeeld een conflict over spullen die u koopt. Of over een vakantieboeking of een conflict met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Met de module Medisch en Familie bent u verzekerd van juridische hulp bijvoorbeeld bij een conflict over een erfenis.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp bij een conflict over een erfenis als de overledene is gestorven nadat de rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Met het onderdeel Fiscaal en Vermogen bent u verzekerd van juridische hulp bijvoorbeeld bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Keuze: Mediation bij een scheiding

Met het onderdeel Mediation bij een scheiding zijn de kosten van een mediator één keer per huwelijk of geregistreerd partnerschap verzekerd tot maximaal het bedrag dat op de polis staat.

Extra informatie

Let op: deze dekking geldt alleen als u dit onderdeel drie jaar of langer verzekerd hebt.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Conflicten zijn nooit verzekerd als deze al bestaan bij het afsluiten van de verzekering.
  • Ook bent u niet verzekerd als u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een conflict zou kunnen ontstaan.

Te laat melden en zakelijke conflicten

Er is geen dekking voor juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook zijn zakelijke conflicten niet gedekt.

Andere juridische specialist

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Fraude, opzet en molest.

U krijgt geen juridische hulp als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Ook krijgt U geen juridische hulp als u wordt verweten dat u opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, als u bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk schade hebt toegebracht.

Er is nooit dekking als de schade het gevolg is van molest.

Extra informatie

Onder molest wordt verstaan: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand. Kijk in de voorwaarden bij definities voor meer informatie over molest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Extra informatie

De polis en de polisclausules en/of -aanhangsels vormen uw uiteindelijke verzekeringsovereenkomst. Op uw polis staat ook welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Maximum kosten en drempel

U krijgt geen juridische hulp bij Consument en Wonen als het financieel belang minder is dan € 150 (niet bij letsel of aantasting gezondheid).                                                                                                                                                                                                               Er is geen kostenmaximum voor de juridische specialisten van ARAG. Voor kosten van externe (juridische) dienstverleners gelden bij de diverse onderdelen wel maximale verzekerde bedragen. Deze dienstverleners mogen alleen na overleg met ARAG ingeschakeld worden.

Extra informatie

Maximaal verzekerde bedragen: 

€ 50.000 voor externe dienstverleners                                          € 6.000  voor een procedure waarbij een advocaat niet wettelijk verplicht is (altijd na overleg met ARAG)

Bij Verkeer: € 10.000 bij een conflict buiten de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Bij Fiscaal en Vermogen: € 6.000 voor een vermogensbeheer-conflict. En bij mediation: € 3.000 per scheiding.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf na overleg met ARAG in sommige situaties een rechtshulpverlener kiezen, die ARAG dan voor u inschakelt. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden. Leest u daarvoor de polisvoorwaarden en de tekst op de polis.

Wachttijd bij Mediation

Voor het onderdeel Mediation bij een scheiding is er alleen dekking als u dit onderdeel drie jaar of langer verzekerd heeft.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor rechtsbijstand bij conflicten in Nederland. Afhankelijk van de gekozen dekking bent u ook binnen de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk of wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. ARAG kan een schade dan afwijzen. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dat kan online via www.abnamro.nl of telefonisch via 0900 – 00 24

Extra informatie

U kunt niet beëindigen met terugwerkende kracht.