Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een conflict. De gebeurtenis die een conflict veroorzaakt heeft, moet onvoorzien zijn geweest voor het begin van uw verzekering.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende opties.

Keuze: verkeer

Met het onderdeel Verkeer bent u verzekerd van juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letsel

Afhankelijk van de gekozen dekking is juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, verzekerd. Bijvoorbeeld na een aanrijding (onderdeel Verkeer) of door een medische fout (onderdeel Medisch en Familie).

Keuze: wonen

Met het onderdeel Consument en Wonen bent u verzekerd van juridische hulp bij bijvoorbeeld een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Met het onderdeel Werk en Inkomen bent u verzekerd van juridische hulp bij een conflict met uw (ex)werkgever of uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Met de module Consument en Wonen bent u verzekerd van juridische hulp bijvoorbeeld bij een conflict over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of een conflict met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Met de module Medisch en familie bent u verzekerd van juridische hulp bijvoorbeeld bij een conflict over een erfenis.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat de rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Met het onderdeel Fiscaal en Vermogen bent u verzekerd van juridische hulp bijvoorbeeld bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Keuze: Mediation bij een scheiding

Met het onderdeel Mediation bij een scheiding zijn de kosten van een mediator één keer per huwelijk of geregistreerd partnerschap verzekerd tot maximaal het bedrag dat op de polis staat.

Extra informatie

Let op: deze dekking geldt alleen als u dit onderdeel drie jaar of langer verzekerd hebt.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking voor juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er alleen dekking voor conflicten die onvoorzien zijn geweest voor het begin van de verzekering. Voor het onderdeel Mediation bij een scheiding geldt alleen dekking als u dit onderdeel drie jaar of langer verzekerd heeft.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die ARAG maakt voor uw juridische hulp. U krijgt geen juridische hulp voor het onderdeel Consument en Wonen als het belang over minder dan € 150 gaat.

Extra informatie

Let op: dit geldt niet bij letsel of aantasting van de gezondheid.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf in sommige situaties een rechtshulpverlener kiezen, die ARAG voor u inschakelt. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor rechtsbijstand bij conflicten in Nederland. Afhankelijk van de gekozen dekking bent u ook binnen de Europese Unie of wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag uw verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.