Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als een verzekerde per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Voor wie is deze verzekering?                                                                                         Voor jou en je inwonende partner als dit op de polis staat. Ook aansprakelijkheid voor (huis)dieren is verzekerd.

Extra informatie

Aansprakelijkheid voor een logé van jou is ook verzekerd, als deze niet zelf verzekerd is.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is alleen verzekerd als je hiervoor volgens de wet aansprakelijk bent.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot € 12.500 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken en waarvoor je volgens de wet aansprakelijk bent, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland en waarvoor je volgens de wet aansprakelijk bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Beperkt verzekerd. Lees de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Schade door sport en spel

Schade door een verzekerde die sport of speelt is verzekerd tot € 12.500 per gebeurtenis.

Extra informatie

Dit geldt niet voor schade van een medespeler of medesporter.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

Schade veroorzaakt door een auto is niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering voor studenten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag je verzekering op ieder moment  zonder opgave van reden beëindigen. Dit mag niet met terugwerkende kracht.