Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt u of uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt u of uw werknemer? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers of uzelf.

Extra informatie

Naast werknemers waar u zelf een arbeidscontract heeft, kunt u met deze verzekering ook een ongevallendekking sluiten voor ingeleende krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten. Dit is ook mogelijk voor vrijwilligers.

Wat is verzekerd?

U verzekert zich met deze verzekering voor alle ongevallen van een werknemer die een arbeidsovereenkomst met u heeft. De werknemer is dan 24 uur per dag verzekerd. Dit geldt ook voor uzelf. Voor een werknemer waarmee u zelf geen arbeidsovereenkomst heeft, geldt dat er dekking is voor een ongeval welke plaatsvindt tijdens werktijd.

Keuze: blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat we de uitkering betalen. We betalen dan rente over deze periode.

Keuze: overlijden

De erfgenamen van uw werknemer krijgen een bedrag bij overlijden door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als het ongeval met opzet is veroorzaakt.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Snelheidswedstrijd

We keren niet uit als het ongeval ontstaat tijdens een snelheidswedstrijd met een motorrijtuig, motorvaartuig of rijwiel of als hiervoor wordt geoefend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er gelden geen bijzondere dekkingsbeperkingen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

Over de premie van uw ongevallenverzekering is geen assurantiebelasting verschuldigd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.