Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of geldswaardig papier van uw bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Uw geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Wat is verzekerd?

Contant geld of geldswaardig papier in uw bedrijf en uw woning. Ook tijdens transport.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer door u zelf, een familielid, een personeelslid. Er is dekking tijdens vervoer tussen uw bedrijf, uw woning en de bank.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd is geld dat in uw bedrijf, bij u thuis of in de nachtkluis van de bank aanwezig is. Na sluitingstijd moet u het geld dan wel bewaren in een afgesloten goedgekeurde kluis (bedrijf).

Overval of afpersing

Verzekerd is contant geld van personeel en klanten bij een overval of afpersing. Ook persoonlijke eigendommen van de verzekerde, gezinsleden of personeel bij een overval zijn gedekt.

Vals geld

Vals geld is tot een maximum van € 5.000,- per kalenderjaar verzekerd.

Extra informatie

Het gaat om vals geld dat u per ongeluk hebt gekregen.

Betaalautomaten

U bent verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten.

Wat is niet verzekerd?

  • Diefstal van creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld wordt niet door deze verzekering gedekt.

Fraude en oplichting

Ongedekte cheques en door de overheid ongeldig verklaard geld zijn niet verzekerd.

Kosten voor vervanging

De kosten die u moet maken voor vervanging of aanpassing van kluissloten en –sleutels na inbraak met braakschade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Vals geld

Schade door het accepteren van vals geld wordt tot maximaal € 5000 per jaar vergoed.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.