Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt juridische hulp van ARAG bij een conflict met betrekking tot een motorrijtuig van u of als dit dreigt te ontstaan. Ook vergoedt ARAG kosten van onafhankelijke deskundigen. Dit is een aanvullende verzekering op uw zakelijke personenauto-, bestelauto en vrachtautoverzekering.

Wat is verzekerd?

Voor wie is deze verzekering?                                                              De verzekering geldt voor uzelf, de eigenaar van het motorrijtuig, de passagier van uw motorrijtuig en de bestuurder van uw motorrijtuig die hierin van u mag rijden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u met uw motorrijtuig hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw motorrijtuig.

Letselschade

Juridische hulp bij letselschade die u als bestuurder, passagier of eigenaar van uw motorrijtuig of gekoppelde aanhanger op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten met de BOVAG, een FOCWA garagebedrijf of een erkende autodealer over de aankoop, verkoop of reparatie van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin u geen juridische hulp krijgt. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko en Turkije. Bij uw polis krijgt u de groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.