Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een ongeval met uw auto. Dit is een aanvullende verzekering op uw zakelijke personenauto-, bestelauto- en vrachtautoverzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invalliditeit en overlijden van een inzittende door een ongeval met uw auto.  

Extra informatie

De inzittende is ook verzekert als deze in- of uitstapt onderweg de auto repareert of iemand helpt. En als de bestuurder schuldig is of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer een bedrag uitgekeerd.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we één keer een bedrag uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. En het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Soort gebruik

Schade die ontstaat bij verhuur, taxivervoer, het meedoen aan snelheid- en behendigheidsritten of door het gebruik voor andere doeleinden waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Autogordel

De bestuurder of passagier is niet verzekerd wanneer deze geen veiligheidsgordel draagt en dit wel verplicht is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meer inzittenden

Als op het moment van het ongeval het aantal inzittenden groter is dan het verzekerde aantal wordt de uitkering per inzittende lager.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.