Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u voor uw werk op reis bent. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf en voor uw personeel dat in opdracht van uw bedrijf op reis gaat.

Wat is verzekerd?

Standaard is bagage, medische kosten, onvoorziene kosten en annulering verzekerd.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst in van het bedrijf. Ook voor stagiairs en externe die zijn ingehuurd door het bedrijf.
 

Extra informatie

U kunt zich hierbij verzekeren o.b.v. aantal verzekerde personen of het aantal reisdagen dat u en uw medewerkers per jaar reizen.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op de zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Bagage

Bagage is standaard meeverzekerd. Het verzekerde bedrag is afhankelijk van uw pakketkeuze en bedraagt maximaal  € 4.500,-.
Let op: bagage in Nederland is standaard niet gedekt.

Extra informatie

De dekking is op basis van premier risque. Dat houdt in dat schade aan uw bagage volledig wordt vergoed tot aan het maximaal verzekerde bedrag.

Keuze: ongevallen

Aanvullend op de standaard dekking kunt u ook kiezen voor een aanvullende ongevallen module. Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken. De dekking is afhankelijk van uw pakketkeuze en bedraagt maximaal € 1.500 per reis per verzekerde.

Keuze: Contanten en cheques

Aanvullend op de standaard dekking kunt u ook kiezen voor een aanvullende module waarbij u contanten en cheques meeverzekerd.

Keuze: Bagage in Nederland

Aanvullend op de standaard dekking kunt u ook kiezen voor een aanvullende module waarbij u uw bagage in Nederland meeverzekerd.

Keuze: Gezinsdekking

U kunt bij deze verzekering er ook voor kiezen om uw gezin te verzekeren. Daarvoor geeft u het aantal gezinsleden op.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor een bij verzekerde bekende omstandigheid, die al aanwezig was voordat de reis of het verblijf werd geboekt.

Privé-reizen

Deze verzekering is standaard niet geschikt voor privé-reizen.
Dit kan wel door de module Gezinsdekking te kiezen.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een reisadvies in de code oranje of rood gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Uitgesloten sectoren

Een aantal sectoren verzekeren we niet. Werkt u in één van de uitgesloten sectoren dan kunt u deze verzekering niet aanvragen.

Onjuiste gegevens

Als u onjuiste feiten of gegevens verstrekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Deze verzekering kent geen eigen risico('s).

Waar ben ik gedekt?

Voor de verzekering geldt standaard een Europa dekking. De dekking is uit te breiden naar werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.