Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt letsel- of zaakschade van een inzittende van uw auto door een verkeersongeval. Dit is een aanvullende verzekering op uw zakelijke personenauto-, bestelauto- of vrachtautoverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt letsel- of zaakschade van inzittenden door een verkeersongeval.

Extra informatie

De inzittende is ook verzekert als deze in- of uitstapt of onderweg de auto repareert of iemand helpt. En als de bestuurder schuldig is, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of privé spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan vergoeden wij oa de kosten van een begravenis aan de erfgenamen.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke schade. Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn tevens meeverzekerd tot maximaal € 500 per gebeurtenis.

Smartengeld

We vergoeden smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. En het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Schade aan auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Soort gebruik

Schade die ontstaat bij verhuur, taxivervoer, het meedoen aan snelheid- en behendigheidsritten of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Autogordel

De bestuurder of passagier is niet verzekerd wanneer deze geen veiligheisgordel draagt en dit wel verplicht is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen doet u schriftelijk.