Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je werkmaterieel. Het moet gaan om een werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan je werkmaterieel verzekerd is. Je kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die je met je werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Je werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. 

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard geeft een ruime dekking voor je werkmaterieel. Je werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Keuze: casco Uitgebreid

Is je werkmateriaal nieuw gekocht, nog niet ouder dan 5 jaar? Dan is met de keuzedekking Casco Uitgebreid je werkmateriaal tot en met het 5de jaar verzekerd voor het eigen gebrek, inclusief het gebrekkige onderdeel.

Extra informatie

Een eigen gebrek is een gebrek als gevolg van een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, joyriding, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Ook schade als gevolg van Hei- of soortgelijk werk niet gedekt. Indien een Certificaat van Vakbekwaamheid vereist is en de bestuurder niet in het bezit is hiervan is de schade niet gedekt.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Vervangend werkmaterieel

Er is geen standaard dekking voor vervangend werkmaterieel. Deze dien je dus apart bij ons op te geven en in dekking te geven.

Personenschade bestuurder

Personenschade toegebracht aan de bestuurder is niet verzekerd.

Extra informatie

Hiervoor kunt u apart een SVI dekking afsluiten. Informeer hiervoor bij uw verzekeringsadviseur.

Schade aan eigen zaken

Niet gedekt is schade aan zaken waarvan u eigenaar bent dan wel in huurkoop onder u heeft.

Extra informatie

Deze dekking is wel apart mee te verzekeren tot een nader te bapalen bedrag. Informeer hierover bij uw verzekeringsadviseur.

Schade aan lading en last

Niet verzekerd is de schade aan de lading en last.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

op de schadevergoeding wordt het van toepassing zijnde eigen risico in mindering gebracht. De eigen risisoc's staan op de polis en/of het clausuleblad vermeld. Ook in de voorwaarden staan een aantal specifieke eigen risico's vermeld.

Afspraken

Voldoe je niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijg je een hoger eigen risico. Je moet aan onze preventie-eisen voldoen, zoals een door de SCM goedgekeurd beveiliginssysteem.

Waar ben ik gedekt?

Reguliere dekking is Nederland of Benelux landen. Het verzekeringsgebied staat op het polisblad vermeld. Gekentekend werkmaterieel wordt aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt er op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. En gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eesrte jaar kun je de verzekering opzeggen, schriftelijk of per e-mail.