Inboedelverzekering Basis Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen.

Extra informatie

Bij je inboedel horen onder andere ook je huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische apparatuur (ook gehuurd of in bruikleen) en je huurders- of eigenbelang.
icon_sieraden

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot € 2.000 ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan sieraden en wil je deze verzekeren? Je kunt het verzekerd bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je sieraden tegen verlies en buiten je huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenhuis. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Spullen buiten huis' op deze Verzekeringskaart.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

Zie de tekst onder aanvullende keuzedekkingen.
icon_buiten-huis

Keuze: spullen buiten huis

Je spullen zijn buiten je huis beperkt verzekerd. Wil je je kostbaarheden buiten je huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenhuis.

Extra informatie

Kostbaarheden verlies en buitenhuis: Beschadiging, diefstal of verlies van kostbaarheden overal ter wereld. Kostbaarheden zijn sieraden en bijzondere bezittingen. Wij vergoeden maximaal € 7.500 per gebeurtenis. Voor portable computers, tablets, audio- foto- en filmapparatuur geldt een maximum van € 2.500. Smartphones vallen niet onder de dekking.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je roekeloosheid of als in je huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.
icon_vallen

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een glas rode wijn die je laat vallen op je vloerkleed.

Extra informatie

Wil je je spullen ook tegen vallen en stoten verzekeren? Dat kan met de Inboedelverzekering Allrisk.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als je huis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is en als je gaat verbouwen of aanbouwen.
icon_speciaal

Extra keuze: aanvullende keuzedekkingen

Je kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Allrisk, Kostbaarheden verlies en buitenhuis, Tuin en balkon, Beroepsuitrusting, Verhuur, Inboedel op een ander adres, en Glas. Check de voorwaarden of vraag ons om advies.

Extra informatie

Bijzondere bezittingen zijn verzekerd voor € 15.000. Bijzondere bezittingen zijn kunst, verzamelingen, antiek, foto-, film-, beeld-, audio- en videoapparatuur, beeld en geluidsdragers, computers, muziekinstrumenten, duik-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting en medische apparatuur. Smartphones, brillen en gehoorapparaten zijn niet verzekerd.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Je inboedel is verzekerd voor het bedrag dat vermeld staat op je polisblad. Er gelden voor bepaalde spullen in je huis maximale vergoedingen of vergoeden wij de schade naar dagwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden onder andere de dagwaarde als je spullen minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde. Check de voorwaarden of vraag ons om advies.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert en wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Keuze: eigen risico

Standaard € 100 per gebeurtenis. Je kunt ook kiezen voor € 0 of € 500 eigen risico. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager de premie.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.