Woonhuisverzekering Allrisk Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een opstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, vandalisme, inslag van hagelstenen, aanrijding, vallen en botsen.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, verminderd woongenot, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken en zonnepanelen.

Extra informatie

Let op! Bijgebouwen met een grondoppervlakte groter dan 25m2 en zonnepanelen zijn alleen verzekerd als je ze hebt opgegeven. Ze staan dan vermeld op je polisblad.
icon_glas

Keuze: glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is niet standaard verzekerd. Je kunt dit meeverzekeren met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woning door vrijwel alle oorzaken.
icon_tuin

Keuze: tuin

Schade aan je tuin is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart bijverzekeren. We vergoeden schade aan je tuin dan tot maximaal € 7.500. Schade door vorst, wind, storm, hagel, sneeuw, regen en zon is niet verzekerd.
icon_verbouw

Verbouwing, leegstand

Ga je verbouwen of aanbouwen? Dan zijn je woonhuis en de (bouw) materialen die in je woonhuis staan verzekerd. Is je woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Staat je woonhuis leeg, is het onbewoond, buiten gebruik of gekraakt? Dan is er een beperkte dekking. Deze situatie moet je altijd aan ons melden. Check de voorwaarden of vraag ons om advies.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je opzet of roekeloosheid of als in je huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.
icon_vandalisme

Vandalisme

Schade aan je woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig e woonhuis binnen is gedrongen is verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenzijde van je woonhuis, zoals graffiti, is niet verzekerd.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.
icon_speciaal

Extra keuze: aanvullende keuzedekkingen

Je kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Glas, Tuin en balkon. Check de voorwaarden of vraag ons om advies.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd voor het bedrag dat vermeld staat op je polisblad. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je woonhuis niet wil of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden de nieuwwaarde van inbouwapparatuur of toestellen zoals de cv-ketel. Als deze minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde dan vergoeden wij de dagwaarde. Check de voorwaarden of vraag ons om advies.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert en wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Keuze: eigen risico

Standaard € 100 per gebeurtenis. Je kunt ook kiezen voor € 0 en € 500 eigen risico. Hoe hoger je eigen risico hoe lager de premie. Er is een uitzondering: bij stormschade is het eigen risico € 375.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.