Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij Aegon Garantie Inkomen maakt u één keer een som geld over naar de verzekeraar. Deze verzekering keert periodiek, als u leeft, een bedrag uit. U kiest zelf hoe deze uitkering eruitziet, binnen wat mag van de Belastingdienst. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een uitkering die maar een paar jaar loopt. Of voor een uitkering die pas stopt als u overlijdt.

Extra informatie

De periodieke uitkering is bijvoorbeeld een uitkering per maand, om uw inkomen aan te vullen. Houd er rekening mee dat u inkomstenbelasting moet betalen over de uitkering. Wij houden deze belasting alvast voor u in. U bepaalt bij het afsluiten of de uitkering stopt bij overlijden of (gedeeltelijk) doorloopt voor de persoon van uw keuze.

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Houd daarbij wel rekening met de belastingregels die van toepassing zijn. Vraag daarover advies aan een adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij fraude.

Waar moet ik op letten?

Overlijdt u (kort) na het afsluiten van deze verzekering? Dan krijgt u soms minder geld dan de eerder overgemaakte koopsom. Dit kunt u voorkomen door Aegon Contraverzekering af te sluiten.

Waar moet ik nog meer op letten?

Deze verzekering past vooral bij specifieke belastingregels. Houd daar rekening mee en vraag advies aan een adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Wij kunnen periodiek toetsen of u in leven bent. Uw nabestaanden moeten uw overlijden zo snel mogelijk melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie in één keer. Dit noemen we een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Kiest u voor een levenslange verzekering (zonder einddatum)? Dan stopt de verzekering bij overlijden. Kiest u voor een tijdelijke verzekering (met einddatum)? Dan stopt de verzekering op de einddatum, of bij overlijden vóór deze einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. En loopt door volgens de afspraken die u met ons heeft gemaakt. U kunt de verzekering niet stoppen. En alleen in een beperkt aantal bijzondere situaties kunt u de verzekering wijzigen.