Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Uw lijfrente komt vrij en u heeft het geld nog even niet nodig. Met Aegon Lijfrente uitstelverzekering zet u de vrijkomende lijfrente nog even vast. Deze verzekering keert een gegarandeerd bedrag uit op de einddatum. Als u eerder overlijdt, dan keren wij de koopsom uit. De uitkering moet gebruikt worden voor aankoop van een periodieke uitkering.

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Houd daarbij wel rekening met de belastingregels die van toepassing zijn. Vraag daarover advies aan een adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij fraude.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt bij deze verzekering geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Waar moet ik op letten?

Deze verzekering past vooral bij specifieke belastingregels. Houd daar rekening mee en vraag advies aan een adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. Ook een medische keuring is niet nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie in één keer. Dit noemen we een koopsom. Deze koopsom komt uit de lijfrente die vrijkomt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Deze verzekering start als uw lijfrente vrijkomt. En stopt na maximaal 10 jaar. Of eerder bij overlijden van de verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Stopt u de verzekering tussentijds? Dan kunt u de waarde laten uitkeren. We kunnen kosten aftrekken van deze waarde. Over de uitkering moet u belasting betalen.