Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Wat is wel en niet gedekt door deze overlijdensrisicoverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. U kiest zelf wie u verzekert. U kunt ook kiezen voor twee verzekerden, bijvoorbeeld uzelf en uw partner. Het bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u heeft aangewezen. Of het wordt gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan noemen wij dit: een verpande overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden ontvangt uw hypotheekverstrekker dan rechtstreeks het bedrag. Met dat bedrag wordt de hypotheek (geheel of voor een deel) afgelost.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat wij uitkeren na overlijden. U kiest daarnaast of het verzekerd bedrag gelijk blijft óf daalt tijdens de looptijd. Het bedrag betalen wij bij overlijden in één keer uit.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is op de ingangsdatum minimaal € 25.000,- en maximaal € 2.450.000,-. Het bedrag dat de nabestaanden ontvangen na overlijden hangt af van de dekking die u kiest (gelijkblijvend of dalend). Bij een dalende dekking is het moment van overlijden bepalend voor de hoogte van de uitkering.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Zijn er twee verzekerden? Dan keren wij het bedrag uit als een van de twee verzekerden overlijdt.

Extra informatie

U kunt iemand aanwijzen als verzekerde als deze persoon op de ingangsdatum van de verzekering minimaal 18 jaar is en niet ouder dan 65 jaar.
icon_arbeidsongeschikt

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt bij deze overlijdensrisicoverzekering geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Extra informatie

Bij deze dekking hoeft u geen premie meer te betalen voor de verzekering als u arbeidsongeschikt wordt.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Wij keren niet of minder uit als blijkt dat er sprake is van fraude bij de aanvraag. Of als de verzekerde informatie over zijn of haar gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld dat hij of zij rookt).

Extra informatie

Het is belangrijk dat elke verzekerde de gezondheidsverklaring zorgvuldig invult. Zo voorkomt u dat wij niet of minder uitkeren.
icon_let-op

Let op

Het kan zijn dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering. Dit kunt u in sommige situaties voorkomen. Wij raden u aan dit vooraf met een adviseur te bespreken.
icon_speciaal

Extra: gratis voorlopige dekking bij een Aegon-hypotheek

Sluit u een hypotheek bij Aegon? En kiest u ook voor een overlijdensrisicoverzekering van Aegon? Dan bent u vanaf het moment dat uw verzekeringsaanvraag is geaccepteerd gratis verzekerd tot de datum waarop uw hypotheek echt ingaat.

Extra informatie

De gratis voorlopige dekking geldt tot de ingangsdatum van de hypotheek (de passeerdatum).
icon_medisch

Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag. Zijn er twee verzekerden? Dan moeten beide verzekerden een gezondheidsverklaring invullen. Is het verzekerd bedrag hoger dan € 350.000,-? Dan vragen wij een medische keuring.

Extra informatie

Afhankelijk van de antwoorden in de gezondheidsverklaring vragen wij soms aanvullende medische informatie of een medische keuring. Wij nemen hierover contact op met de verzekerde.
icon_looptijd

Looptijd

U bepaalt zelf wanneer de verzekering ingaat en eindigt. Na overlijden van de verzekerde(n) stopt de verzekering (dan krijgen de nabestaanden een bedrag). Overlijdt geen van de verzekerden voor de einddatum? Dan eindigt de verzekering zonder uitkering.

Extra informatie

De looptijd is minimaal 5 jaar en maximaal 40 jaar. De verzekerde mag niet ouder zijn dan 75 jaar op de einddatum van de verzekering.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Hoort de verzekering niet bij uw hypotheek? Dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. U leest hierover meer in onze voorwaarden. Als u de verzekering stopt, krijgt u een deel van de betaalde premies terug.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker om de verzekering te wijzigen of te stoppen. In onze voorwaarden vindt u alle informatie over het wijzigen van de verzekering.