Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U kunt ook voor schade aansprakelijk gesteld worden zonder dat de schade uw schuld is.

Extra informatie

Doet u iets waardoor een andere verzekerde, bijvoorbeeld uw echtgenoot, per ongeluk gewond raakt? Dan vergoeden we die schade ook.

Wat is verzekerd?

Wie verzekerd zijn, is afhankelijk van de door u gekozen gezinssamenstelling. Voor kinderen geldt dat zij bij u thuis wonen of voor studie uitwonend zijn.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd voor zover u daarvoor aansprakelijk bent.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot € 12.500,- per gebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd voor zover u daarvoor aansprakelijk bent.

Extra informatie

Voorbeeld: U loopt met uw aangelijnde hond op straat. Uw hond ontsnapt en rent de straat op. Een voorbijkomende fietser wordt vervolgens gebeten. De broek is kapot en de fietser is gewond aan zijn been. We vergoeden de schade van de fietser.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. U moet eigenaar en bewoner zijn van de woning.

Extra informatie

Voorbeeld: Een dakpan valt zomaar van uw huis en komt terecht op de auto van de buurman. De schade aan de auto is dan verzekerd.

Schade door sport en spel

Ontstaat tijdens het sporten schade aan de spullen van een ander? Of raakt iemand gewond? Dan vergoeden wij de schade alleen als u hiervoor aansprakelijk bent. Meestal bent u voor schade door sport en spel echter niet aansprakelijk.

Keuze: aanvullende dekkingen

Naast de standaarddekking kunt u zich ook aanvullend verzekeren voor aansprakelijkheid voor grote dieren (10-25 stuks), jagen, woningen die u verhuurt, uw boot en betaald klussen.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden o.a. geen schade:
  • door (of als gevolg van) fraude, opzet of illegale praktijken;
  • door seksueel gedrag;
  • aan uw eigen spullen of die van uw meeverzekerden.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u alle spelregels en uitsluitingen. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Huurt of leent u spullen? Dan vergoeden we onder bepaalde voorwaarden ook schade aan deze spullen. We vergoeden maximaal € 12.500,-.

Schade door auto

Aansprakelijkheid voor schade door of met uw auto is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Er zijn hierop uitzonderingen. Er is wel dekking voor uw huispersoneel als zij werk voor u verrichten, als u mantelzorg uitoefent, voor onbetaald vrijwilligerswerk en als uw kinderen tijdens vrije tijd of studie betaald werk doen.

Extra informatie

Hierboven leest u alleen de belangrijkste uitsluitingen. In de polisvoorwaarden leest u alle spelregels en uitsluitingen. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Onder deze verzekering is alleen schade gedekt waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent, tenzij anders vermeld.

Eigen risico

Bij deze verzekering heeft geen standaard eigen risico. U kunt wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot maximaal € 500,-. Hiervoor krijgt u korting op de premie.

Afschrijving van beschadigde spullen

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van uw spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij uw spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Extra informatie

Bij deze verzekering passen wij de dagwaarde toegepast bij het vaststellen van de schadevergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. Wel is de maximale vergoeding in de Verenigde Staten van Amerika en Canada lager, namelijk € 1.250.000,-.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen.
U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Betalen per maand kan alleen via automatische incasso.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.