Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen. Daarnaast bent u aanvullend verzekerd voor alle plotselinge en onvoorziene schade aan uw eigen auto. Bijvoorbeeld bij aanrijding, diefstal, inbraak of vandalisme.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit. Hiermee bent u verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan iets of iemand anders.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw personenauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Diefstal of total loss

U krijgt de nieuwwaarde van uw auto bij diefstal of total loss is, maar alleen binnen 2 jaar na aankoop van een nieuwe auto. Is uw auto tweedehands aangeschaft, dan krijgt u binnen 1 jaar na aankoop (en als uw auto niet ouder is dan 5 jaar) de aanschafwaarde. In andere gevallen krijgt u de vervangingswaarde.

Reparatie

Als u schade heeft, kunt u kiezen voor een bij Aegon Schade Service is aangesloten herstelbedrijf. U betaalt dan geen eigen risico. Kiest u voor een andere reparateur? Dan heeft u een eigen risico van  500,-.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd als u schade heeft door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of een aanrijding met een vogel of loslopend dier.

Ruitschade

U kunt uw ruitschade kosteloos laten repareren door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf. Moet de ruit vervangen worden? Dan betaalt u  75,- aan eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd als u schade aan de auto heeft door (een poging) tot diefstal. Dit geldt ook voor diefstal uit de auto (inbraak) en joyriding. Hierbij moet de beveiliging van uw auto wel aan bepaalde eisen voldoen.

Schade aan eigen auto

U bent verzekerd voor alle plotselinge en onvoorziene schade aan uw auto. Het maakt niet uit hoe die schade ontstaan is. Dus bijvoorbeeld ook een door uw schuld ontstane schade na een aanrijding.

Pechhulp

Heeft u pech (mechanische storing) in het buitenland? Dan verzorgen wij voor u, uw passagiers en uw voertuig het vervoer, berging en stalling van uw voertuig (ook voor de eventuele aanhanger of caravan).

Vervangende auto

Tijdens de reparatie heeft u recht op een vervangende auto als u uw auto laat repareren bij een hersteller van Aegon Schade Service. Wordt uw auto gestolen of raakt deze total loss? Dan betalen wij de kosten van een gelijkwaardige vervangende auto voor maximaal 14 dagen.

Diefstal van autosleutels

Zijn uw autosleutels gestolen? Dan vergoeden wij de nieuwe sleutels, het vernieuwen van de sloten en het omcoderen van de startonderbreker tot maximaal  500,-. U moet wel direct aangifte bij de politie hebben gedaan.

Lege-accuservice elektrische auto’s

Heeft u een 100% elektrische auto? Dan bieden wij u tot 3 keer per jaar hulp als u met een lege accu in Nederland stil komt te staan.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden o.a. geen schade:

als er sprake is van fraude of opzet;

als u geen geldig rijbewijs heeft;

tijdens het rijden onder invloed van alcohol of drugs, of als de bestuurder een ademtest of een urine- of bloedproef weigert;

als u uw auto verhuurt of als u bijvoorbeeld spullen met uw auto vervoert tegen betaling.

Pechhulp Nederland

U bent niet verzekerd voor pechhulp in Nederland.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt schade aan de bestuurder en inzittenden verzekeren door de aanvullende dekking Bestuurder en inzittenden af te sluiten.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van  500,- als u de schade niet laat repareren of niet laat repareren bij een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf.

Slijtage en onderhoud

Wij vergoeden schade door eigen gebrek als u de auto nieuw heeft gekocht en deze nog geen 3 jaar oud is, maar alleen als: - de herstelkosten niet worden vergoed door de fabrikant/leverancier;
- u niet vrijwillig afstand heeft gedaan van uw rechten;
- als u niets wist van het eigen gebrek.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen. Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.