Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u met uw particulier gebruikte bestelauto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen. Daarnaast bent u aanvullend verzekerd voor alle plotselinge en onvoorziene schade aan uw eigen auto. Bijvoorbeeld bij aanrijding, diefstal, inbraak of een botsing met loslopende dieren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw particulier gebruikte bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een bestelauto bezit.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw bestelauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van uw bestelauto krijgt u het eerste jaar de oorspronkelijke nieuwwaarde vergoed. Van de 13e t/m 36e maand wordt nieuwwaarde met 1,5 % tot 2% per maand verlaagd. Na de 36e maand is de vergoeding op basis van dagwaarde.

Reparatie

Kiest u de variant Voordeel, dan heeft u geen standaard eigen risico bij reparatie via ons schadeherstelnetwerk. Als u naar een eigen hersteller gaat bij schade dan geldt een verhoogd eigen risico van  650,- en wordt ruitschade niet vergoed. Kiest u voor Vrijheid, dan bent u vrij in het kiezen van een schadeherstelbedrijf met een eigen risico van  150,-.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij de variant Voordeel wordt ruitschade alleen vergoed als herstel plaatsvindt via een bij Aegon Schade Service aangesloten schadeherstelbedrijf. Er geldt een eigen risico van  75,-. Bij Vrijheid heeft men een vrije keuze van herstelbedrijf, wel geldt een hoger eigen risico. Voor ruitreparatie geldt geen eigen risico.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen wij eisen stellen aan de beveiliging van uw bestelauto.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen bestelauto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

U bent verzekerd voor hulp bij pech onderweg in het buitenland, Pechhulp in Nederland is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door gebruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als bestuurder van een bestelauto bent u niet verzekerd voor letselschade. U kunt schade aan uzelf of een andere bestuurder van de bestelauto verzekeren door voor de extra dekking Bestuurder en inzittenden te kiezen.

Eigen risico

Voor de variant Vrijheid is een standaard eigen risico van  150,- van toepassing en wordt geen eigen risico gerekend als het herstel wordt uitgevoerd door een bij Aegon Schade Service aangesloten schadehersteller. Voor de variant Voordeel geldt geen eigen risico maar is herstel via een bij Aegon Schade Service aangesloten schadehersteller verplicht.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen. Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.