Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw particulier gebruikte bestelauto aan anderen, andermans auto of spullen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De bestelautoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw personenauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Sistercar of vervoer gewonde personen

Veroorzaakt u met uw auto schade aan een andere auto die ook van u is? En is deze schade niet ergens anders verzekerd? Dan vergoeden wij de schade aan die auto. Wel vergoeden we alleen de schade aan die auto zelf. Vervoert u een gewonde persoon? Dan vergoeden wij schade aan uw bekleding.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door gebruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de schade zelf moet betalen.

Diefstal of total loss

Diefstal van of schade aan uw eigen bestelauto is niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren? Dan kiest u voor een WA beperkte- of uitgebreide cascodekking

Reparatie

Onderhoud en reparatie van uw auto is niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld natuur of weer is niet verzekerd.

Ruitschade

Een WA verzekering dekt deze schade niet. Wilt u ruitschade verzekeren? Kiest u dan voor een beperkte- of uitgebreide cascodekking.

Inbraak

Een WA verzekering dekt deze schade niet. Wilt u inbraakschade verzekeren? Kiest u dan voor een beperkte- of uitgebreide cascodekking.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

U bent niet verzekerd voor hulp bij pech onderweg.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De WA verzekering biedt een beperkte dekking. Wilt u een uitgebreidere dekking, bijvoorbeeld tegen diefstal of schade aan uw eigen auto? Sluit dan een bestelautoverzekering beperkte of uitgebreide cascodekking af.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico bij schade.

Bestuurder

Als bestuurder van een bestelauto bent niet verzekerd voor letselschade. U kunt schade aan uzelf en inzittenden verzekeren door de extra dekking Bestuurder en inzittenden te nemen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen . Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie bijvoorbeeld niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur