Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd voor schade bij een ongeval aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering. De spelregels van deze verzekering kunt u lezen in de polisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u tijdens een ongeval in de auto bent maar ook bij het in- en uitstappen. Of onderweg direct buiten de auto bij pech of bij een tankstation. U krijgt ook een schadevergoeding als u zelf schade heeft veroorzaakt of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

Wij vergoeden schade zoals bijvoorbeeld medische kosten, huishoudelijke hulp, het niet meer kunnen werken en smartengeld. En schade bij overlijden (zoals uitvaartkosten). De maximale totale vergoeding is  1.000.000,- of  2.500.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto. Dit doen we tot maximaal  500,- per gebeurtenis.

Overlijden

Bij overlijden vergoeden we de schade die ontstaat zoals uitvaartkosten.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende gewond met blijvende gevolgen? Dan vergoeden wij de gevolgschade die daaruit voortkomt zoals smartengeld, verlies aan inkomsten en huishoudelijke hulp.

Speciaal kenmerk

U bent ook verzekerd voor letselschade aan u en uw gezinsleden waarmee u samenwoont door een verkeersongeval in Nederland: -als bestuurder of passagier met een andere personenauto die niet van u of een gezinslid is; -als passagier in het openbaar vervoer door een aanrijding of botsing.

Wat is niet verzekerd?

U krijgt geen schadevergoeding als de schade is ontstaan of is verergerd doordat de bestuurder/inzittende tijdens het rijden geen autogordel droeg. Ook wordt er geen schadevergoeding uitgekeerd als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs was of een ademtest, een urine- of bloedproef weigert.

Geld, cheques, creditcards

Geld is verzekerd tot € 500,- per gebeurtenis (onderdeel van de bagage). Gevolgschade door misbruik van cheques en creditcards is niet gedekt.

Schade aan auto

U bent niet verzekerd voor schade aan de auto, caravan of aanhanger.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd bij letselschade, maar niet bij overlijden.

Vergoeding elders

Als de verzekerde (voor een deel) recht heeft op een vergoeding van de schade volgens een andere verzekering of voorziening.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de schade is ontstaan of erger is geworden omdat iemand niet zijn veiligheidsgordel droeg, dan ontvangt u geen uitkering.

Maximale vergoeding

We vergoeden voor letselschade maximaal tot  1.000.000,- of  2.500.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. U krijgt voor schade aan bagage (inclusief geld) maximaal  500,- per gebeurtenis vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijg u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.