Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast de basisdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen Hulpverlening en Boottrailer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Schade aan eigen boot

Bijna iedere onvoorziene schade zoals bv aanvaring of vandalisme is verzekerd. Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf niet.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal geldt in het eerste jaar de nieuwwaarderegeling als u boot nog geen 12 maanden oud is. Daarna is de dagwaarde van de boot of motor verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde.

Inboedel

Bij de bootverzekering heeft u de verplichting om ook de inboedelverzekering af te sluiten. Spullen die tijdelijk naar uw boot meegaan zijn verzekerd vanuit de inboedelverzekering. Spullen die permanent aanwezig zijn op uw boot zijn niet verzekerd.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot is verzekerd als u dit heeft meegenomen in het verzekerd bedrag. Voor de boottrailer kunt u de aanvullende dekking Boottrailer afsluiten.

Keuze: hulpverlening

U kunt een aanvullende dekking hulpverlening bijsluiten, u bent dan ondermeer verzekerd voor: reiskosten die u maakt om vanuit het buitenland uw woonplaats te bereiken, de transportkosten die nodig zijn om uw boot naar de vaste ligplaats te vervoeren.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens vervoer tegen betaling.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren(AVP) en is niet verzekerd op de Bootverzekering van Aegon.

Ongevallen opvarenden

Is niet verzekerd.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand is niet verzekerd. Hiervoor kunt u een Rechtbijstandverzekering voor Particulieren sluiten.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt alleen vaartuigen verzekeren waarvoor geen vaarbewijs nodig is. Dus geen boten die op de motor sneller kunnen varen dan 20 km/u en/of die langer zijn dan 15 meter.

Eigen risico

Voor een eerste schade in een kalenderjaar heeft u geen eigen risico, iedere volgende schade in hetzelfde kalenderjaar heeft u een eigen risico van  250,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op alle binnenwateren in Nederland. Inclusief het IJsselmeer en de randmeren, de Waddenzee, de Dollard, de Eems en de Westerschelde met haar mondingen en op zee, tot vijf zeemijlen uit de Nederlandse kust. In Europa bent u verzekerd op de binnenwateren in Europa en op het vaste land van Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.