Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt het hele jaar en vergoedt schade als u op reis bent. Een reis mag maximaal 180 dagen duren. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uzelf en uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen tenzij ongetrouwde kinderen door studie uitwonend zijn.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring. Ook uw bagage is verzekerd.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

Dit is een aanvulling op uw zorgverzekering. We vergoeden kosten die u niet terugkrijgt van uw zorgverzekeraar. Daarvoor moet u wel eerst toestemming van de Aegon Schade Service hebben gekregen.

Bagage

Uw bagage en kostbaarheden zijn verzekerd tot € 2.500,- per persoon per reis. We vergoeden per reis maximaal € 5.000,- voor alle verzekerden tezamen. Als spullen ouder worden, worden ze minder waard. Voor de vergoeding maken wij gebruik van een afschrijvingslijst.

Wintersport en bijzondere sporten

Winter- en onderwatersport is standaard verzekerd. We vergoeden tot € 250,- bij schade aan bijvoorbeeld ski’s of duikspullen. Moet u spullen huren omdat uw eigen materiaal beschadigd of gestolen is? Dan vergoeden wij de huur tot € 250,- per gebeurtenis.

Extra informatie

U leest in onze polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is.

Pech op reis

Heeft u een ongeval of pech met uw motorrijtuig of toer-/vouwcaravan? Dan krijgt u hulp van Aegon Schade Service, bijvoorbeeld met het wegslepen van uw motorrijtuig of toer-/vouwcaravan.

Keuze: ongevallen

Als u overlijdt door een ongeval wordt er door ons een vast bedrag uitgekeerd. Raakt u blijvend invalide dan keren wij, afhankelijk van het soort letsel, een percentage van het verzekerd bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

U heeft bij deze reisverzekering standaard dekking voor annuleringskosten. Deze dekking vergoedt kosten als u door een onvoorziene bijzondere omstandigheid niet op vakantie kunt. Of als u de vakantie moet afbreken. 

Extra informatie

De maximale vergoeding hangt af van de verzekerde gezinssamenstelling: Uzelf € 2.500,- Uzelf en uw partner € 4.000,- Uzelf met kinderen € 4.000,- Uzelf en uw partner met kinderen € 5.000,-.

Keuze: zakenreis

Met de module Zakenreis heeft u ook dekking voor schade die tijdens een zakenreis of vrijwilligerswerk ontstaat. U leest in onze polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren bijvoorbeeld niet uit:
  • als er sprake is van fraude of opzet;
  • als er schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk (tenzij u voor de dekking Zakenreis kiest).

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u alle spelregels en uitsluitingen. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Reisadvies van de overheid

Vertrekt u naar een bestemming waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje of rood heeft afgegeven? Dan is er geen dekking voor hulpverlening en voor het annuleren of afbreken van uw reis.

Diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden

U bent niet verzekerd voor diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden als u deze zonder direct toezicht of onbeheerd heeft achtergelaten.

Annulering vanwege een pandemie

Annuleringskosten worden niet vergoed als dit verband houdt met de aanwezigheid van en/of maatregelen tegen een pandemie.

Extra informatie

Hierboven leest u alleen de belangrijkste uitsluitingen. In de polisvoorwaarden leest u alle spelregels en uitsluitingen. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van uw spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij uw spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Extra informatie

Als uw spullen ouder zijn dan 12 maanden, krijgt u de dagwaarde van uw spullen vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van hoeveel keer per kalenderjaar u vraagt om een schadevergoeding. Bij de eerste vergoeding in een kalenderjaar is het eigen risico € 0,-. Bij elke volgende vergoeding in dat kalenderjaar is het eigen risico € 250,-.

Extra informatie

U kunt het eigen risico verhogen of afkopen. Voor schade door vallen of stoten geldt een standaard eigen risico van € 250,-, dit kunt u afkopen. Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Toestemming van Aegon Schade Service

Voor hulpverlening, autohulp, het afbreken van uw reis en geneeskundige kosten komt u alleen in aanmerking voor een vergoeding als u vooraf contact opneemt met Aegon Schade Service.

Annulering voor reeds geboekte reizen

Heeft u een reis geboekt, dan is annulering alleen verzekerd als u deze verzekering afsluit binnen 7 dagen na het boeken van uw reis.

Langer verblijf

Moet u door een onvoorziene bijzondere omstandigheid tijdens de reis langer op uw bestemming blijven? Dan vergoeden wij de redelijke extra kosten van verblijf tot € 100,- per verzekerde per dag en € 200,- voor alle verzekerden samen voor maximaal 10 dagen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd tijdens al uw reizen, waar ook ter wereld. Bij reizen in Nederland bent u alleen verzekerd bij een vooraf geboekte reis.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.