Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw Kampeerauto. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen zoals beperkte- of uitgebreide cascodekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw kampeerauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw kampeerauto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw kampeerauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U krijgt een verlaging van het eigen risico als u uw kampeerauto laat repareren bij een bij Aegon Schade Service aangesloten schadeherstelbedrijf.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van uw kampeerauto krijgt u het eerste jaar de oorspronkelijke nieuwwaarde vergoed. Van de 13e t/m 36e maand wordt nieuwwaarde met 1,5 % tot 2% per maand verlaagd. Na de 36e maand is de vergoeding op basis van dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inboedel

Spullen in de kampeerauto zijn tegen verlies of beschadiging verzekerd. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je camper op slot was. Dit valt onder afgesloten inventarisdekking op de beperkte- en uitgebreide cascodekking.

Keuze: ruitschade

Voor ruitvervanging via een bij Aegon Schade Service aangesloten schadeherstelbedrijf, Camperglas of Camperschade Groep Nederland geldt een eigen risico van  75,- Voor ruitreparatie geldt geen eigen risico.

Keuze: schade aan eigen camper

Schade aan uw kampeerauto is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de uitgebreide cascodekking.

Keuze: pechhulp

Als uw kampeerauto in het buitenland bent en u bent WA Uitgebreid Casco verzekerd, dan heeft u recht op pechhulp. In Nederland heeft u geen recht op pechhulp.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door gebruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tot de inventaris worden niet gerekend: • geld, geldwaardige papieren en kostbaarheden;
• tot de standaarduitvoering van de kampeerauto behorende onderdelen en voorwerpen, en de daaraan toegevoegde zaken.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Voor schade aan uw kampeerauto is het standaard eigen risico  150,-. Wij rekenen geen eigen risico als de schade wordt hersteld bij een door ons aangesloten herstelbedrijf.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.