Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt de dekking uitbreiden met de aanvullende dekkingen: beperkte of uitgebreide cascodekking, ongevallenverzekering voor opzittenden en rechtsbijstandverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een motorrijwiel bezit.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw motorrijwiel en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd. Een ongeval elders in Europa? Dan wordt passende hulp via Aegon Schade Service geregeld.

Keuze: diefstal of total loss

Heeft u aanvullend gekozen voor een beperkte of uitgebreide cascodekking? Bij een nieuwe motor krijgt u de nieuwwaarde, bij een tweedehands motor de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de beperkte of uitgebreide cascodekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de uitgebreide cascodekking.

Keuze: pechhulp

Als u heeft gekozen voor een uitgebreide cascodekking dan heeft u ook recht op pechhulp in het buitenland.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstalbeveiliging is verplicht bij de beperkte of uitgebreide cascodekking voor motorrijwielen.

Eigen risico

Voor motorrijwielen geldt bij cascoschade een standaard eigen risico van  150,- per gebeurtenis. Verhoging van het eigen risico tot en met  500,- of  1.000,- op de uitgebreide cascodekking is mogelijk tegen een premiekorting.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 75% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen . Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.