Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer. Het moet gaan om een auto die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. De oldtimer kan alleen voor de dekking WA en uitgebreide casco verzekerd worden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De oldtimerverzekering Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw oldtimer naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Het taxatierapport heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Als de geldigheidsduur is verlopen, geldt er een dagwaardevergoeding met maximaal de taxatiewaarde.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Wij rekenen geen eigen risico voor reparatie van de ruit bij een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf. Moet de hele ruit vervangen worden? Dan mag u uw eigen reparateur kiezen en heeft u een eigen risico van  150,-. Kiest u voor een bij ons aangesloten herstelbedrijf dan geldt een eigen risico van  75,-.

Schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw oldtimer is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de uitgebreide cascoverzekering.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is bij de dekking WA uitgebreide casco standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door gebruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd, evenals diefstal uit de oldtimer.

Vervangend vervoer

U heeft geen recht op vervangend vervoer op grond van hulpverlening. Ook bij herstel door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf heeft u geen recht op vervangend vervoer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de verzekering afsluiten als u maximaal 5.000 of 7.500 kilometer per jaar rijdt met uw oldtimer.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw oldtimer is het eigen risico  150,- per claim. U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van  500,-, hiervoor krijgt u premiekorting.

Opschorten dekking

U kunt uw oldtimerverzekering niet tijdelijk stopzetten in verband met tijdelijke buitengebruikstelling van het verzekerde object, bijvoorbeeld in verband met winterstalling.

Onderdelen

Als vervanging van een of meer onderdelen alleen kan door deze onderdelen speciaal te vervaardigen doordat ze niet meer voorhanden zijn in de onderdelenvoorraad van de fabrikant/importeur e.d., vergoeden wij maximaal het bedrag dat nodig zou zijn bij levering uit deze voorraad.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.