Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp bij een conflict. Ook krijg je een vergoeding voor bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, zoals een advocaat. Verder kun je altijd juridisch advies inwinnen, ook als er geen conflict is.

Wat is verzekerd?

De verzekering bestaat uit de dekkingen Consument en Verkeer. Je kunt een van deze dekkingen afsluiten, of beide. Ga je voor Consument? Dan kan je die nog uitbreiden met aanvullende dekkingen. Zoals Wonen. Je krijgt alleen hulp voor de dekking(en) die je hebt gekozen.

Verkeer

Met de dekking Verkeer krijg je juridische hulp als je een conflict hebt gekregen in het verkeer. Bijvoorbeeld bij letsel of autoschade na een ongeval, veroorzaakt door iemand anders.

Letsel

Met de dekking Consument krijg je juridische hulp als je schade wilt verhalen op iemand die bij jou letsel heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld na letsel door een medische fout of als iemand jou heeft verwond.

Keuze: wonen

Met de dekking Wonen krijg je juridische hulp bij conflicten over je eigen woning. Denk aan de huur, (ver)koop, een verbouwing of een conflict met de overheid over je woning. Burenconflicten kán je ook meeverzekeren.

Keuze: werk en inkomen

Met de dekking Inkomen & Arbeid krijg je juridische hulp bij conflicten met je uitkeringsinstantie of pensioenfonds. Ben je ambtenaar of in loondienst? Dan kun je arbeidsconflicten meeverzekeren.

Aankopen

Met de dekking Consument krijg je juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt als consument. Of bijvoorbeeld over een vakantieboeking.

Familie en relaties

Je krijgt juridische hulp bij conflicten over het personen-, familie- en erfrecht (onderdeel van de dekking Consument). Zoals een erfenis. Er is dan dekking als de overledene is gestorven nádat de verzekering inging.

Keuze: fiscaal en vermogen

Met de dekking Fiscaal recht & Vermogensbeheer krijg je juridische hulp bij conflicten over belastingzaken en vermogensbeheer. Een onterechte belastingaanslag bijvoorbeeld, waarbij je bezwaar is afgewezen. Ook vergoeden wij de kosten voor mediation bij een echtscheiding tot  3.000,- (als je minimaal 1 jaar getrouwd/geregistreerd partner bent en 3 jaar deze dekking hebt).

Wat is niet verzekerd?

Je krijgt bijvoorbeeld geen rechtskundige hulp:

als je het conflict te laat bij ons meldt;

als je met opzet zorgt voor een conflict;

bij conflicten die er al waren of die je zag aankomen toen je de verzekering afsloot;

bij zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent meteen verzekerd van hulp bij conflicten die je niet zag aankomen en ontstaan nadat je deze verzekering hebt afgesloten.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die wij vergoeden voor juridische hulp, namelijk  50.000,-.

Voor conflicten die vallen onder de dekking Consument geldt een drempelbedrag van  175,-. Je krijgt alleen juridische hulp als het financiële belang van het conflict hoger is dan  175,-.

Keuze rechtshulpverlener

Als een conflict voor de rechter moet komen, kun je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden en andere maximumvergoedingen.

Mediation bij echtscheiding

Voor mediation bij een echtscheiding vergoeden wij maximaal  3.000,-. Daarnaast krijg je alleen een vergoeding als je de dekking Fiscaal recht & Vermogensbeheer minstens 3 jaar hebt. Ook moet je huwelijk of geregistreerd partnerschap minstens een jaar hebben geduurd.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms ben je ook verzekerd voor conflicten binnen de Europese Unie, of in alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat je andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat je die had moeten betalen. Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Je kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of je kunt natuurlijk ook terecht bij je adviseur.