Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw vouwwagen/toercaravan. Of schade die uw losgekoppelde vouwwagen/toercaravan veroorzaakt. U heeft de keuze uit een Standaard- of Plusdekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vouwwagen/toercaravan verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij de Standaarddekking krijgt u de 1e jaar de nieuwwaarde. Van de 13e t/m 48e maand wordt 0,75% per maand afgeschreven en daarna geldt de dagwaarde als waardebepaling. De Plusdekking geeft 5 jaar nieuwwaarde en daarna wordt er 0,75% per maand afgeschreven. Als de dagwaarde hoger dan de poliswaarde dan geldt de dagwaarde als waardebepaling.

Reparatie

U bent vrij in het kiezen van een schadeherstelbedrijf.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Inboedel

De spullen in de vouwwagen/toercaravan zijn standaard meeverzekerd, zoals servies, beddengoed en kleding.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, mover, bijzettent of schotelantenne is standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Is de vouwwagen/toercaravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door gebruik van alcohol of drugs.

Hulpverlening na een ongeval

Hulpverlening is niet verzekerd bij een losgekoppelde vouwwagen/toercaravan.

Pechhulp

Pechhulp is niet meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan glas, dat is verwerkt in de aanbouw, is uitsluitend verzekerd, als deze schade het gevolg is van brand of storm.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico  150,- bij schade aan uw vouwwagen/toercaravan.

Stallen

De vouwwagen/toercaravan moet worden gestald in een goed af te sluiten gebouw of bewaakte stalling. Als de vouwwagen/caravan buiten een afgesloten berging staat, moet deze voorzien zijn van een goedgekeurde wielklem of enige andere SCM-goedgekeurde beveiliging, zoals een disselslot. Verder is diefstal van de inboedel alleen verzekerd als de vouwwagen/caravan op het moment van diefstal afgesloten is.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.