Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) biedt dekking voor de schade waarvoor u wettelijk gezien aansprakelijk bent.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit. Hiermee bent u verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan iets of iemand anders.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw personenauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Schade door vervoer van gewonde persoon

Veroorzaakt u met uw auto schade aan een andere auto die ook van u is? En is deze schade niet ergens anders verzekerd? Dan vergoeden wij de schade aan die auto. Vervoert u een gewond persoon? Dan vergoeden wij schade aan uw bekleding.

Schade aan een andere auto van uzelf

Veroorzaakt u met uw auto schade aan een andere auto die ook van u is? En is deze schade niet ergens
anders verzekerd? Dan vergoeden wij de schade
aan die auto.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden o.a. geen schade:

als er sprake is van fraude of opzet;

als u geen geldig rijbewijs heeft;

tijdens het rijden onder invloed van alcohol of drugs, of als de bestuurder een ademtest of een urine- of bloedproef weigert;

als u uw auto verhuurt of als u bijvoorbeeld spullen met uw auto vervoert tegen betaling.

Diefstal of total loss

Diefstal van of schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Reparatie

Onderhoud en reparatie van uw auto is niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld natuur of weer is niet verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade is niet verzekerd.

Inbraak

Schade door inbraak is niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

U bent alleen verzekerd voor schade van anderen. Schade aan uw eigen auto is dus niet verzekerd.

Pechhulp

U bent niet verzekerd voor pechhulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De WA verzekering biedt een beperkte dekking. Wilt u een uitgebreidere dekking, bijvoorbeeld tegen diefstal of schade aan uw eigen auto? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Allrisk af.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico bij schade.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen. Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.