Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen. Met WA voldoet u aan de wettelijke verplichting, Daarnaast bent u aanvullend verzekerd voor schade aan uw eigen auto bij een beperkt aantal oorzaken zoals diefstal, inbraak en ruitschade. Met WA Beperkt Casco bent u ook verzekerd bij schade door extreem weer zoals hagel, storm of blikseminslag.

Extra informatie

Wilt u nog completer verzekerd zijn door ook schade aan uw eigen auto bij een aanrijding en vandalisme te verzekeren? Dan kunt u kiezen voor een Allriskdekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit. Hiermee bent u verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan iets of iemand anders.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw personenauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Extra informatie

Bij een ongeval in het buitenland zorgen wij voor het vervoer, berging en stalling van uw voertuig (ook aanhanger of caravan) naar de dichtstbijzijnde reparateur voor reparatie of beoordeling van de schade. Of naar Nederland als de schade niet binnen vier werkdagen zo kan worden gerepareerd dat u veilig verder kunt rijden.

Diefstal of total loss

U krijgt de vervangingswaarde van de auto bij diefstal of als uw auto total loss is. Hier trekken wij dan het eigen risico van € 250,- af.

Extra informatie

De vervangingswaarde volgt uit de ANWB/BOVAG koerslijst + 10%.

Reparatie

Wij vergoeden de kosten als u de schade laat herstellen door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf. Als u de schade niet laat repareren of ergens anders laat repareren dan berekenen wij € 500,- eigen risico.

Extra informatie

U krijgt tijdens de reparatieperiode een gratis leenauto als u de schade laat herstellen door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd als u schade heeft door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een vogel of loslopend dier.

Ruitschade

U kunt uw ruitschade kosteloos laten repareren door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf. Moet de ruit vervangen worden? Dan betaalt u € 75,- aan eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd als u schade aan de auto heeft door (een poging) tot diefstal. Dit geldt ook voor diefstal uit de auto (inbraak) en joyriding. Hierbij moet de beveiliging van uw auto wel aan bepaalde eisen voldoen.

Extra informatie

Uw accessoires zijn standaard meeverzekerd tot € 750,-. Denk hierbij aan inbraak waarbij uw ingebouwde navigatie is gestolen. In de voorwaarden leest u wat er precies onder accessoires valt.

Vervangende auto

Tijdens de reparatie heeft u recht op een vervangende auto als u uw auto laat repareren bij een hersteller van Aegon Schade Service. Wordt uw auto gestolen of raakt deze total loss? Dan betalen wij de kosten van een gelijkwaardige vervangende auto voor maximaal 14 dagen.

Diefstal van autosleutels

Zijn uw autosleutels gestolen? Dan vergoeden wij de nieuwe sleutels, het vernieuwen van de sloten en het omcoderen van de startonderbreker tot maximaal € 500,-. U moet wel direct aangifte bij de politie hebben gedaan.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden o.a. geen schade:
  • als er sprake is van fraude of opzet;
  • als u geen geldig rijbewijs heeft;
  • tijdens het rijden onder invloed van alcohol of drugs, of als de bestuurder een ademtest of een urine- of bloedproef weigert;
  • als u uw auto verhuurt of als u bijvoorbeeld spullen met uw auto vervoert tegen betaling.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u alle spelregels en uitsluitingen. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Andere schade aan eigen auto

U bent niet verzekerd voor andere schades aan uw eigen auto, bijvoorbeeld door een aanrijding of vandalisme.

Pechhulp

U bent niet verzekerd voor pechhulp.

Glazen dakraam

U bent niet verzekerd voor breuk of beschadiging aan een glazen dakraam of een panoramadak.

Schade door eigen gebrek

Wij vergoeden geen schade door eigen gebrek (pech / mechanische storing).

Extra informatie

Hierboven leest u alleen de belangrijkste uitsluitingen. In de polisvoorwaarden leest u alle spelregels en uitsluitingen. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt schade aan de bestuurder en inzittenden verzekeren door de aanvullende dekking Bestuurder en inzittenden af te sluiten.

Eigen risico

U heeft € 500,- eigen risico als u de schade aan uw auto niet laat repareren of niet laat repareren bij een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf.

Extra informatie

U heeft een eigen risico van € 250,- bij total loss of diefstal van uw eigen auto. U heeft een eigen risico van € 75,- als de ruit wordt vervangen. U heeft geen eigen risico als u de ruit laat repareren (sterretje).

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen. Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie bijvoorbeeld niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.