Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen. Daarnaast bent u aanvullend verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Bijvoorbeeld bij aanrijding, diefstal, inbraak of een botsing met loslopende dieren.

Extra informatie

U bent verzekerd voor alle plotselinge en onvoorziene schade aan de auto, het maakt niet uit hoe die schade ontstaan is. Ook schade door aanrijdingen (ook eigen schuld) en vandalisme zijn verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verzekering waarbij u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw personenauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Extra informatie

Bij een ongeval in het buitenland zorgt de verzekering voor het vervoer, berging en stalling van uw voertuig (ook aanhanger of caravan) naar de dichtstbijzijnde reparateur voor reparatie of beoordeling van de schade. Of naar Nederland als de schade niet binnen vier werkdagen zo kan worden gerepareerd dat u veilig verder kunt rijden.

Diefstal of total loss

U krijgt de nieuwwaarde van uw auto bij diefstal of als uw auto total loss is. Dit is dan wel binnen drie jaar na aankoop van een nieuwe auto. Is uw auto tweedehands aangeschaft dan ontvangt u de aanschaf- of vervangingswaarde van de auto. U heeft in alle gevallen geen eigen risico.

Extra informatie

Is uw auto tweedehands aangeschaft dan krijgt u binnen 24 maanden na aankoop (en als uw auto niet ouder is dan 5 jaar) de aanschafprijs. Daarna de vervangingswaarde. Dit is de ANWB/Bovag koersprijs + 10%

Reparatie

Als u schade heeft, kunt u zelf kiezen waar u de auto laat herstellen. U betaalt geen eigen risico.

Extra informatie

U krijgt haal- en brengservice van uw eigen auto en een gratis leenauto tijdens de reparatieperiode bij een bij  Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd als u schade heeft door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of een aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

U kunt uw ruitschade kosteloos laten repareren of vervangen door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf een eigen herstelbedrijf naar keuze. U betaalt geen eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd als u schade aan de auto heeft door (een poging) tot diefstal. Dit geldt ook voor diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij moet de beveiliging van uw auto wel aan bepaalde eisen voldoen.

Extra informatie

Uw accessoires zijn meeverzekerd tot € 5.000,-.

Schade aan eigen auto

U bent verzekerd voor alle plotselinge en onvoorziene schade aan uw auto, het maakt niet uit hoe die schade ontstaan is. Dus bijvoorbeeld ook een door uw schuld ontstane schade na een aanrijding. Motorpech en onderhoud zijn niet verzekerd.

Pechhulp

U bent verzekerd voor pech aan uw auto waarbij geen sprake is van een ongeval. Dit geldt voor uw woonplaats, de rest van Nederland en ook in Europa. Heeft u een 100% elektrische auto? Dan bieden wij u tot 3 keer per jaar hulp als u met een lege accu in Nederland stil komt te staan.

Onderweg Service

U heeft als extra service de Onderweg Service  U kunt dan, 10 keer per jaar telefonisch technische vragen over uw auto aan ons stellen.

Uitgebreide No Blame No Claimregeling

Dit houdt in dat u niet in premiekorting terugvalt bij schade die niet door (mede-) schuld van de bestuurder of een passagier is
veroorzaakt zoals door:
• vandalisme;
• beschadiging door een onbekende dader;
• de tegenpartij die doorrijdt na een aanrijding.
Let op: u valt wel terug in het aantal schadevrije jaren

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de schade zelf moet betalen.

Schade tijdens het rijden onder invloed van alcohol of drugs

Niet verzekerd is schade tijdens het rijden onder invloed van alcohol of drugs, of als de bestuurder een ademtest of een urine- of bloedproef weigert.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de Uitgebreide pechhulp in Nederland en Europa mag u maximaal 120 aaneengesloten dagen in het buitenland zijn.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico als u de Aegon Autoverzekering Allrisk Royaal heeft.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen . Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.