Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt het hele jaar en vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 180 dagen duren.  U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uzelf en uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen tenzij ongetrouwde kinderen door studie uitwonend zijn.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring. Ook uw bagage is verzekerd.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

Dit is een aanvulling op uw zorgverzekering. We vergoeden kosten die u niet terugkrijgt van uw zorgverzekeraar. Daarvoor moet u wel eerst toestemming van de Aegon Schade Service hebben gekregen.

Bagage

Uw bagage en kostbaarheden zijn verzekerd tot € 2.500,- per persoon per reis. We vergoeden per reis maximaal € 5.000,- voor alle verzekerden tezamen.

Extra informatie

Voor een aantal spullen in uw bagage en voor kostbaarheden geldt een maximum verzekerd bedrag. Dit leest u in de polisvoorwaarden. Ook moet u rekening houden met de zogenaamde afschrijving. Zijn uw spullen ouder dan een jaar? Dan krijgt u van ons de dagwaarde uitgekeerd. Zijn uw spullen minder dan 12 maanden oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde.

Wintersport en bijzondere sporten

Winter- en onderwatersport is standaard verzekerd. We vergoeden tot € 250,- bij schade aan bijvoorbeeld ski’s of duikspullen. Moet u spullen huren omdat uw eigen materiaal kapot of gestolen is? Dan vergoeden wij de huur tot € 250,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Pech op reis

Heeft u pech met uw eigen vervoer zoals uw auto, camper of caravan? Dan ondersteunt de alarmcentrale van Aegon Schade Service u.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

U heeft bij deze reisverzekering standaard dekking voor annuleringskosten. Deze dekking vergoedt kosten als u onverwacht niet op vakantie kunt. Of als u de vakantie moet afbreken. We vergoeden een maximaal bedrag.

Extra informatie

De maximale vergoeding hangt af van de verzekerde gezinssamenstelling: Uzelf € 2.500,- Uzelf en uw partner € 4.000,- Uzelf met kinderen € 4.000,- Uzelf en uw partner met kinderen € 5.000,-. Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat is niet verzekerd?

  • Als er bijvoorbeeld sprake is van fraude of opzet. Wanneer zakenreizen of vrijwilligerswerk niet extra zijn meeverzekerd, is de schade die hierdoor ontstaat ook niet verzekerd.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd. Let op!  Op de annuleringsdekking is er wel dekking voor een bestemming met een negatief reisadvies. Voorwaarde hierbij is wel dat de reis voor het uitbrengen van een negatief reisadvies is geboekt.

Diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden

U bent niet verzekerd voor diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden als u deze zonder direct toezicht of onbeheerd heeft achtergelaten.

Hulpverlening

U bent niet verzekerd voor hulpverlening en kosten gemaakt zonder toestemming van Aegon Schade Service

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van hoeveel keer per kalenderjaar u vraagt om een schadevergoeding. Bij de eerste vergoeding in een kalenderjaar is het eigen risico € 0,-. Bij elke volgende vergoeding in dat kalenderjaar is het eigen risico € 250,-.

Extra informatie

U kunt het eigen risico verhogen of afkopen. Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd tijdens al uw reizen, waar ook ter wereld. Bij reizen in Nederland bent u alleen verzekerd als u heeft betaald voor een overnachting.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.