Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt het hele jaar en vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 90 dagen duren.  U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uzelf en uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen tenzij ongetrouwde kinderen door studie uitwonend zijn.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring. Ook uw bagage is verzekerd.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

U heeft de keuze om medische kosten aanvullend op uw reisverzekering of op uw zorgverzekering te verzekeren. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Aegon Schade Service

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Uw bagage en kostbaarheden zijn verzekerd tot € 1.500,- per persoon per reis. We vergoeden per reis maximaal € 4.000,- voor alle verzekerden samen. Als spullen ouder worden, worden ze minder waard. Voor de vergoeding maken wij gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Wintersport en bijzondere sporten

Bij Winter- en onderwatersport is hulpverlening en bagage standaard verzekerd. We vergoeden tot € 200,- bij schade aan bijvoorbeeld ski’s of duikspullen. Moet u spullen huren omdat uw eigen materiaal kapot of gestolen is? Dan vergoeden wij de huur tot € 250,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Pech op reis

Heeft u pech met uw motorrijtuig of toer-/vouwcaravan? Dan helpt de alarmcentrale van Aegon Schade Service.

Keuze: ongevallen

Als u overlijdt door een ongeval wordt er door ons een vast bedrag uitgekeerd. Raakt u blijvend invalide dan keren afhankelijk het soort letsel een percentage van het verzekerd bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U kunt bij de reisverzekering een annuleringdekking afsluiten. Deze dekking vergoedt kosten als u onverwacht niet op vakantie kunt. Of als u de vakantie moet afbreken. We vergoeden een maximum bedrag. 

Extra informatie

De maximale vergoeding hangt af van de verzekerde gezinssamenstelling: Uzelf € 1.500,- Uzelf en uw partner € 3.000,- Uzelf met kinderen € 3.000,- Uzelf en uw partner met kinderen € 4.000,-.  Kijk voor een volledig overzicht van de annuleringsredenen van deze aanvullende dekking in de polisvoorwaarden.

Keuze: dekkingsgebied

U heeft standaard Europadekking, u kunt uw dekkingsgebied uitbreiden naar Werelddekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is bijvoorbeeld als er sprake is van fraude of opzet. De schade die ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.             

Diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden

U bent niet verzekerd voor diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden als u deze zonder direct toezicht of onbeheerd heeft achtergelaten.

Hulpverlening

U bent niet verzekerd voor hulpverlening en kosten gemaakt zonder toestemming van Aegon Schade Service.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van hoeveel keer per kalenderjaar u vraagt om een schadevergoeding. Bij de eerste schade in een kalenderjaar is het eigen risico € 100,-. Bij elke volgende schade in dat kalenderjaar is het eigen risico € 250,-.

Extra informatie

Het standaard eigen risico kunt u ook verhogen of afkopen. Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van de door u gekozen dekkingsgebied. U heeft standaard Europadekking maar u kunt dit uitbreiden naar Werelddekking

Extra informatie

Bij reizen in Nederland bent u alleen verzekerd bij een vooraf geboekte reis. Onder het dekkingsgebied vallen de Europese landen inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.