Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De inboedelverzekering vergoedt schade aan spullen in uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door o.a. brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

De spullen in uw huis, zoals meubels. Maar ook sieraden en (audio-) apparatuur zijn verzekerd. Voor sieraden en (audio-) apparatuur geldt wel een maximaal verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Bij deze verzekering heeft u de keuze om zelf een verzekerd bedrag op te geven of om garantie tegen onderverzekering te krijgen. Dit kunt u doen door uw spullen te laten taxeren of als u onze inboedelwaardemeter invult.

Extra informatie

Bij garantie tegen onderverzekering vergoeden wij de werkelijke schade. Dat doen we ook als er een lager verzekerd bedrag op uw polis staat.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zullen wij vergoeden voor zover dit redelijk is. Neem hiervoor eerst contact op met ons of uw adviseur.

Sieraden

Uw sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 6.000,-. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

(Audio-) apparatuur

Uw (audio-) apparatuur is verzekerd tot maximaal € 12.000. Dit bedrag kunt u naar wens verhogen. U betaalt hier dan ook extra premie voor.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn wereldwijd verzekerd. Diefstal van uw spullen is alleen verzekerd als de diefstal voorafgegaan is door braak, als sprake is van gewelddadige beroving of afpersing, als het gaat om diefstal van tuinmeubelen en wasgoed, of bij diefstal uit een auto terwijl u in de auto aanwezig was.

Extra informatie

U leest in onze polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Vallen en stoten

Schade aan uw spullen door vallen en (om)stoten is verzekerd.

Extra informatie

Laat u uw mobiele apparatuur zoals uw mobiele telefoon of tablet vallen? Dan geldt een extra eigen risico van € 250,-. Dit eigen risico vervalt als de schade wordt hersteld door onze herstelpartners. Bij schade door vallen en (om)stoten van andere spullen dan uw mobiele apparatuur, geldt een eigen risico van € 100,-.

Speciaal kenmerk huurdersbelang

Huurt u een woning? Dan zijn de verbeteringen die u heeft aangebracht in uw huurwoning meeverzekerd tot maximaal € 6.000,-.

Extra informatie

Onder het huurdersbelang vallen alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u zelf heeft betaald of tegen betaling heeft overgenomen van de vorige huurder. Denk hierbij aan een parketvloer, keuken of badkamer. Maar dit kan ook schilderwerk of het behang zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden bijvoorbeeld geen schade die ontstaat door opzet, een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

U leest in onze polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van uw spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij uw spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Extra informatie

Als uw spullen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, dan krijgt u de dagwaarde van uw spullen vergoed.

Eigen risico

Hoe hoog uw eigen risico is, ligt aan het aantal ingediende schademeldingen in een kalenderjaar. Bij de eerste vergoeding in een kalenderjaar is het eigen risico € 0,-. Bij elke volgende vergoeding is het eigen risico € 250,-. Voor bepaalde spullen kunnen andere eigen risico’s gelden.

Extra informatie

Kijk voor een overzicht van de eigen risico's in de polisvoorwaarden. Heeft u uw eigen risico afgekocht? Let er dan op dat bepaalde vormen van eigen risico niet afkoopbaar zijn.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen twee maanden.

 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur. 

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.