Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen. Daarnaast bent u aanvullend verzekerd voor alle plotselinge en onvoorziene schade aan uw eigen auto. Bijvoorbeeld bij aanrijding, diefstal, inbraak of een botsing met loslopende dieren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit.

Extra informatie

 De spelregels van deze verzekering leest u in de polisvoorwaarden.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw personenauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Extra informatie

Bij een ongeval in het buitenland zorgt de verzekering voor het vervoer, berging en stalling van uw voertuig (ook aanhanger of caravan) naar de dichtstbijzijnde reparateur voor reparatie of beoordeling van de schade. Of naar Nederland als de schade niet binnen vier werkdagen zo kan worden gerepareerd dat u veilig verder kunt rijden.

Diefstal of total loss

U krijgt de nieuw- of vervangingswaarde van de auto bij diefstal of total loss. Heeft u uw auto minder dan 36 maanden geleden nieuw gekocht? Dan betalen wij de nieuwwaarde (min de eventuele restwaarde). Heeft u uw auto minder dan 24 maanden geleden tweedehands gekocht en was deze auto toen u hem kocht nog geen 5 jaar oud? Dan betalen wij de aanschafwaarde.

Extra informatie

De vervangingswaarde is de waarde van uw personenauto volgens de ANWB/BOVAG koerslijst (zoals die was op het moment van het ongeval) en daar tellen we 10% bij op. De aanschafwaarde is het bedrag waarvoor u de auto heeft gekocht. De nieuwwaarde is het bedrag waarvoor u nu dezelfde of een vergelijkbare auto kunt kopen. Voor het ontvangen van de aanschafwaarde of nieuwwaarde gelden bepaalde voorwaarden.

Reparatie

Als u schade heeft, kunt u kiezen voor een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf. U betaalt dan geen eigen risico. Kiest u voor een andere reparateur? Dan heeft u een eigen risico van € 500,-.

Extra informatie

U krijgt haal- en brengservice van uw eigen auto en een gratis leenauto tijdens de reparatie door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd als u schade hebt door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of een aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

U kunt uw ruitschade kosteloos laten repareren door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf. Kiest u voor een ander herstelbedrijf, dan is er geen vergoeding.

Inbraak

U bent verzekerd als u schade aan de auto heeft door (een poging) tot diefstal. Dit geldt ook voor diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij moet de beveiliging van uw auto wel aan bepaalde eisen voldoen.

Extra informatie

Uw accessoires zijn meeverzekerd tot € 1.250,-. Denk hierbij aan inbraak waarbij uw navigatie is gestolen.

Schade aan eigen auto

U bent verzekerd voor alle plotselinge en onvoorziene schade aan uw auto. Het maakt niet uit hoe die schade ontstaan is. Dus bijvoorbeeld ook een door uw schuld ontstane schade na een aanrijding. Motorpech en onderhoud zijn niet verzekerd.

Keuze: pechhulp

U bent niet standaard verzekerd voor pech aan uw auto waarbij geen sprake is van een ongeval. Wilt u dit meeverzekeren, sluit dan de extra module pechhulp af. Hierbij kunt u kiezen tussen een dekking in Nederland en een dekking in heel Europa (incl. Nederland).

Autosleutels

Als uw autosleutels zijn gestolen worden de kosten voor het vervangen van sleutels en sloten volledig vergoed. U moet wel aangifte doen en u moet uw sloten laten vervangen.

Vervangende auto tijdens reparatie

U heeft recht op een vervangende auto van een bij Aegon Schade Service aangesloten schadeherstelbedrijf zolang als de reparatie duurt. U moet de schade dan wel meteen laten herstellen bij het aangesloten schadeherstelbedrijf.

Lege-accuservice electrische auto’s

Heeft u een elektrische auto bij ons verzekerd?
Dan bieden wij u hulp als u met een lege accu in Nederland stil komt te staan (maximaal 3 keer per jaar).
Wij zorgen ervoor dat u in ieder geval naar het dichtsbijzijnde laadpunt wordt gebracht of naar een andere veilige plek in de buurt.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de schade zelf moet betalen. 

Extra informatie

Alle informatie over het uitkeren van het schadebedrag leest u terug in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt schade aan de bestuurder en inzittenden verzekeren door de extra module Schadeverzekering voor inzittenden af te sluiten. Daarnaast krijgt u rechtshulp bij een juridisch conflict met de extra module Rechtsbijstandverzekering voor automobilisten.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico als de schade via Aegon Schade Service wordt gerepareerd. U heeft € 500,- eigen risico als u de schade niet laat repareren of ergens anders laat repareren.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt. Ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen. Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon.