Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp bij een conflict. Ook krijg je een vergoeding voor bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, zoals een advocaat. Verder kun je altijd juridisch advies inwinnen, ook als er geen conflict is.

Extra informatie

Je krijgt juridische hulp van ARAG Rechtsbijstand. ARAG is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is in juridische dienstverlening. Wij garanderen dat ARAG de verplichtingen nakomt die bij deze verzekering horen.

Wat is verzekerd?

De verzekering bestaat uit de dekkingen Consument en Verkeer. Je kunt een van deze dekkingen afsluiten, of beide. Je krijgt alleen hulp voor de dekking(en) die je hebt gekozen.

Extra informatie

Alle exacte spelregels lees je in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Keuze: verkeer

Met de dekking Verkeer krijg je juridische hulp als je een conflict hebt gekregen in het verkeer. Bijvoorbeeld bij letsel of autoschade na een ongeval, veroorzaakt door iemand anders.

Keuze: letsel

Met de dekking Consument krijg je juridische hulp als je schade wilt verhalen op iemand die bij jou letsel heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld na letsel door een medische fout of als iemand jou heeft verwond.

Keuze: aankopen

Met de dekking Consument krijg je juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt als consument. Of bijvoorbeeld over een vakantieboeking of diensten van energie- of telecombedrijven.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt bijvoorbeeld geen rechtskundige hulp:
  • als je het conflict te laat bij ons meldt;
  • als je met opzet zorgt voor een conflict;
  • bij conflicten die er al waren of die je zag aankomen toen je de verzekering afsloot;
  • bij zakelijke conflicten.

Wonen

Je krijgt geen juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning. Je kunt wel altijd juridisch advies van de medewerkers van ARAG krijgen.

Werk en inkomen

Je krijgt geen juridische hulp bij een conflict met je werkgever of een uitkeringsinstantie. Je kunt wel altijd juridisch advies van de medewerkers van ARAG krijgen.

Familie en relaties

Je krijgt geen juridische hulp bij conflicten over personen- en erfrecht. Bijvoorbeeld een conflict over een erfenis. Je kunt wel altijd juridisch advies van de medewerkers van ARAG krijgen.

Fiscaal en vermogen

Je krijgt geen juridische hulp bij conflicten over belastingzaken en vermogensbeheer. Je kunt wel altijd juridisch advies van de medewerkers van ARAG krijgen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent meteen verzekerd van hulp bij conflicten die je niet zag aankomen en ontstaan nadat je deze verzekering hebt afgesloten. Er geldt geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die wij vergoeden voor juridische hulp, namelijk € 50.000,-. 

Voor conflicten die vallen onder de dekking Consument geldt een drempelbedrag van € 175,-. Je krijgt alleen juridische hulp als het financiële belang van het conflict hoger is dan € 175,-.

Extra informatie

Als je een externe rechtshulpverlener kiest om je bij te staan bij een rechter, kunnen de limieten lager dan € 50.000,- zijn.

Keuze rechtshulpverlener

Als een conflict voor de rechter moet komen, kun je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden en andere maximumvergoedingen.

Extra informatie

Overleg het vooraf met ARAG als je zelf een rechtshulpverlener wilt kiezen. In de polisvoorwaarden vind je meer informatie over de vergoedingen en de eigen bijdrage bij een rechtshulpverlener buiten ARAG.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms ben je ook verzekerd voor conflicten binnen de Europese Unie, of in alle landen van de wereld.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de spelregels en lees je voor welke conflicten je verzekerd bent in welk land of werelddeel. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat je die had moeten betalen. Je betaalt je premie per maand via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Je kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon: je eigen digitale omgeving.