Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Een autoverzekering Wettelijke aansprakelijkheid is een dekking voor de schade waar u wettelijk gezien aansprakelijk voor bent.

Extra informatie

Als u bijvoorbeeld ook de schade aan uw eigen auto wilt verzekeren dan kunt u kiezen voor een aanvullende dekking zoals WA beperkt casco of Allrisk

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De autoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit.

Extra informatie

De spelregels van deze verzekering kunt u lezen in de polisvoorwaarden.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw personenauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Extra informatie

Bij een ongeval in het buitenland zorgt de verzekering voor het vervoer, berging en stalling van uw voertuig (ook aanhanger of caravan) naar de dichtstbijzijnde reparateur voor reparatie of beoordeling van de schade. Of naar Nederland als de schade niet binnen vier werkdagen zo kan worden gerepareerd dat u veilig verder kunt rijden.

{vrije rubriek}

Veroorzaakt u met uw auto schade aan een andere auto die ook van u is? En is deze schade niet ergens anders verzekerd? Dan vergoeden wij de schade aan die auto. Vervoert u een gewonde persoon? Dan vergoeden wij schade aan uw bekleding.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de schade zelf moet betalen.

Extra informatie

De spelregels van deze verzekering kunt u lezen in de polisvoorwaarden.

Diefstal of total loss

Diefstal van of schade aan uw eigen auto is niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren? Dan kiest u voor een WA beperkt casco of Allrisk dekking

Reparatie

Onderhoud en reparatie van uw auto is niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld natuur of weer is niet verzekerd.

Ruitschade

Een WA verzekering dekt deze schade niet. Wilt u ruitschade verzekeren? Kiest u dan voor een Beperkt Casco of Allrisk dekking.

Inbraak

Een WA verzekering dekt deze schade niet. Wilt u inbraakschade verzekeren? Kiest u dan voor een Beperkt Casco of Allrisk dekking.

Schade aan eigen auto

U bent alleen verzekerd voor schade van anderen. Schade aan uw eigen auto is dus niet verzekerd.

Pechhulp

U bent niet verzekerd voor pech.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De WA verzekering biedt een beperkte dekking. Wilt u een uitgebreidere dekking, bijvoorbeeld tegen diefstal of schade aan uw eigen auto? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Allrisk af.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over deze verzekering? Op aegon.nl vind u meer informatie en kunt u de polisvoorwaarden nalezen. Ook kunt u informatie vinden over een Rechtsbijstandverzekering verkeer of een Schadeverzekering inzittenden.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico bij schade.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen . Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.