Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen. Met WA voldoet u aan de wettelijke verplichting, Daarnaast bent u aanvullend verzekerd voor schade aan uw eigen auto bij een beperkt aantal oorzaken zoals diefstal, inbraak en ruitschade.

Extra informatie

Met beperkt casco bent u ook verzekerd bij schade door extreem weer zoals hagel, storm of blikseminslag. Wilt u nog completer verzekerd zijn door ook schade aan uw eigen auto bij een aanrijding te verzekeren? Dan kunt u kiezen voor een Allrisk dekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verzekering waarmee u aan de wettelijke verplichting voldoet als u een auto bezit. De spelregels van deze verzekering kunt u lezen in de polisvoorwaarden.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd voor het vervoer van uw personenauto en eventueel de aanhanger naar een reparateur of adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage per taxi naar een adres in Nederland is ook verzekerd.

Extra informatie

Bij een ongeval in het buitenland zorgt de verzekering voor het vervoer, berging en stalling van uw voertuig (ook aanhanger of caravan) naar de dichtstbijzijnde reparateur voor reparatie of beoordeling van de schade. Of naar Nederland als de schade niet binnen vier werkdagen zo kan worden gerepareerd dat u veilig verder kunt rijden.

Diefstal of total loss

U krijgt de vervangingswaarde van de auto bij diefstal of als uw auto total loss is. Hier trekken wij dan het eigen risico van € 250,- af.

Extra informatie

De vervangingswaarde is de waarde van uw personenauto volgens de ANWB/
BOVAG koerslijst (zoals die was op het moment van het ongeval) en daar tellen we 10% bij op.

Reparatie

Wij vergoeden de kosten als u de schade laat herstellen door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf. Als u de schade niet laat repareren of ergens anders laat repareren dan berekenen wij € 500,- eigen risico.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd als u schade heeft door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

U kunt uw ruitschade kosteloos laten repareren door een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf. Moet de ruit vervangen worden? Dan betaalt u € 75,- aan eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd als u schade aan de auto heeft door (een poging) tot diefstal. Dit geldt ook voor diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij moet de beveiliging van uw auto wel aan bepaalde eisen voldoen.

Extra informatie

Uw accessoires zijn meeverzekerd tot € 750,-. Denk hierbij aan inbraak waarbij uw navigatie is gestolen.

Speciaal kenmerk

Wordt uw auto gestolen of raakt deze total loss? Dan betalen wij de kosten (exclusief brandstof) van een gelijkwaardige vervangende auto voor maximaal 14 dagen.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de schade zelf moet betalen.

Andere schade aan eigen auto

U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen auto door een aanrijding. Wilt u dit wel verzekeren? Kies dan voor een Allrisk verzekering.

Pechhulp

U bent niet verzekerd voor pech aan uw auto waarbij geen sprake is van een ongeval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt schade aan de bestuurder en inzittenden verzekeren door de extra dekking Bestuurder en inzittenden te nemen.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 250,- bij total loss of diefstal van uw eigen auto. U heeft een eigen risico van € 75,- als de ruit wordt vervangen. U heeft geen eigen risico als u de ruit laat repareren (sterretje).

Extra informatie

U heeft geen eigen risico als de schade via Aegon Schade Service wordt gerepareerd. U heeft € 500,- eigen risico als u de schade niet laat repareren of ergens anders laat repareren.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

U ontvangt een korting tot maximaal 80% op uw premie voor elk jaar dat u geen schade meldt, ook ontvangt u 1 schadevrij jaar. Ontvangt u een korting en heeft u een schade bij ons gemeld die wij moeten betalen, dan kan de korting (deels) komen te vervallen . Ook verliest u in dat geval 5 schadevrije jaren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie bijvoorbeeld niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.