Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kunt u onverwacht niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering kosten die u niet terugkrijgt. De annuleringsverzekering is een aanvullende dekking op de doorlopende reisverzekering.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap (voor de 36e week) niet kunt reizen.

Familie

Als u de Budget dekking heeft, keren we uit bij overlijden, een levensbedreigend ongeval of ernstige ziekte van familie tot in de 2e graad. Bij de Comfort en Premium dekking is familie tot in de 3e graad verzekerd.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen. Familie in de 4e graad: volle neven of nichten.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent. Of als u voor uw werk plotseling terugmoet (noodgeval).

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als u schade hebt aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Hebt u zelf alle onderdelen van uw reis los van elkaar geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan vergoeden we de annuleringskosten van de niet gebruikte onderdelen van de reis. Als u uw reis in aangepaste vorm alsnog kan maken, vergoeden we de extra kosten die u hiervoor moet maken tot maximaal € 500,- per persoon.

Extra informatie

De gedekte oorzaken van annulering staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Keuze: ramp op de reisbestemming

Als u de dekking Terreuraanslagen en natuurrampen hebt meeverzekerd, vergoeden we de annuleringskosten als u door terrorisme, binnenlandse onlusten of een natuurramp niet naar uw vakantiebestemming kunt reizen. Deze dekking is geldig als uw reis plaatsvindt binnen 30 dagen vanaf de gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

De verzekerde gebeurtenissen worden vastgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als de kleurcode voor uw reisbestemming wijzigt van groen of geel naar oranje of rood krijgt u de annuleringskostemn vergoed onder de dekking Terreuraanslagen en natuurrampen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking op deze verzekering als uw reis te maken heeft met uw beroep of werk.

Extra informatie

Dit geldt ook voor reizen die u maakt als stagiair.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u onverwachts uw reis afbreken? Neem dan altijd contact op met de alarmcentrale.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1500,- per persoon per reis. En maximaal € 7500,- per polis per jaar voor alle verzekerden samen.

Extra informatie

U kunt de verzekerde reissom verhogen tot een maximale vergoeding van € 3000,- per persoon per reis. De maximale vergoeding per polis per jaar voor alle verzekerden samen is dan € 15.000,-.

Aanvullende dekking

U kunt de annuleringsverzekering alleen afsluiten als een aanvullende dekking op de doorlopende reisverzekering.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u de premie per maand betaalt, kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking op uw verzekering begint op de dag van het boeken van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. U verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.