Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw auto- of motorverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd. U bent verzekerd als u in de auto of op de motor bent, in- of uitstapt, onderweg de auto of motor repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer een bedrag van € 20.000.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal € 40.000 uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto of motor niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto of op de motor zitten dan het aantal zitplaatsen. Bij fraude bent u niet verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de auto of motor is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto of motor is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er volgt geen uitkering als er in de auto geen veiligheidsgordel, of op de motor geen helm is gedragen.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding bij overlijden door een ongeval is  € 20.000 per inzittende. De maximale vergoeding bij blijvende invalideit is € 40.000 per inzittende.

Verzekerd motorrijtuig

Er is alleen dekking als het ongeval gebeurt met de verzekerde auto of motor die op uw polisblad vermeld staat.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De Ongevallenverzekering Inzittenden is een aanvullende dekking op uw auto- of motorverzekering. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u per maand betaalt, kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.