Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto of motor.

Extra informatie

Onze Pechhulp is kentekengebonden. Dat wil zeggen dat uw auto of motor voor pechhulp is verzekerd. Wel zo handig als bijvoorbeeld uw partner of kinderen van het voertuig gebruik maken.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen en vervangend vervoer naar de garage. Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland. Een ongeval of een gewone reparatie valt niet onder pechhulp.

Keuze: pech in het buitenland

U kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of in Europa. En u kunt kiezen of u uw eigen woonplaats mee wilt verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet. Of bij rijden zonder geldig rijbewijs of geldige APK. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Bouwjaar auto of motor

Voor auto's en motoren van 16 jaar en ouder kunt u geen pechhulp verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland of in Europa, afhankelijk van het door u gekozen dekkingsgebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De pechhulpverzekering is een aanvullende dekking op uw auto- of motorverzekering. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u de premie per maand betaalt, kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.