Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze aanvullende dekking op de Auto- of Motorverzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij conflicten met betrekking tot uw auto of motor. Bijvoorbeeld bij schade aan uw auto of motor door een aanrijding, of bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw auto of motor.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, de gemachtigd bestuurder of passagiers. Het moet gaan om een conflict met betrekking to uw auto of motor.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die iemand anders veroorzaakt aan uw auto of motor.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, die is veroorzaakt door een aanrijding met uw auto of motor.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw auto of motor.

Extra informatie

Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Verkeersdeelnemers

Er is alleen dekking als u met uw auto of motor aan het verkeer deelneemt. Er is geen dekking voor overige verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.

Verzekerd motorrijtuig

Er is alleen dekking voor het verzekerde motorrijtuig dat op het polisblad van uw Auto- of motorverzekering staat.

Maximum kosten

De kosten die door de deskundigen van DAS worden gemaakt, worden onbeperkt vergoed. De kosten van externe deskundigen zijn beperkt tot € 60.000,-.

 

Waar ben ik gedekt?

Gaat het conflict over het verhalen van schade die een ander aan u heeft toegebracht, zonder dat er sprake is van een tussen u beiden gesloten overeenkomst? Of is er een strafzaak? Dan krijgt u juridische hulp in alle landen van de wereld. In alle overige gevallen krijgt u juridische hulp in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen is een aanvullende dekking op uw auto- of motorverzekering. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u per maand betaalt, kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.